Deel je ervaringen met schooladvies

Deel je ervaringen met schooladvies

Door Metin Çelik op 17 augustus 2011 Delen  

Aan het einde van de basisschool krijgen leerlingen een advies voor het
vervolgonderwijs: vmbo, havo, vwo of praktijkonderwijs. Dat advies is gebaseerd
op de indrukken die men in de loop der jaren op school heeft gekregen van de
leerling, en daarnaast (meestal) op de Citotoets. Nu zijn er aanwijzingen dat
scholen vooral kinderen die tweetalig worden opgevoed nogal eens te laag
adviseren. De Partij van de Arbeid is daarom een Meldpunt Onderadvisering
gestart:
onderwijs.onderadvisering@tweedekamer.nl

Onderadvisering houdt in kinderen in een te laag schooltype beginnen en pas
door opleidingen te stapelen op niveau komen dat zij aankunnen. Wetenschappelijk
onderzoek toonde echter recentelijk aan dat allochtone kinderen hun
taalachterstand later wel degelijk inhalen.

De Onderwijsinspectie heeft onderzoek laten doen naar onderadvisering en
stelt dat daarvan geen sprake is. De PvdA houdt haar twijfels omdat raadsleden
en Kamerleden regelmatig klachten krijgen van ouders over onderadvisering. Ook
via zelforganisaties en op bijeenkomsten krijgen wij deze geluiden regelmatig te
horen. Daarnaast beperkt de inspectie zich in haar onderzoek op de beschikbare
informatie in het basisonderwijs, terwijl naar onze mening ook de eerste drie
jaar in het voortgezet onderwijs zou moeten meetellen om goed te kunnen bepalen
of er sprake is van onderadvisering of niet.

Heb jij ervaringen dat jouw kind een lager advies heeft gekregen dan hij of
zij aankan? Wij kunnen dat probleem niet uit de wereld helpen, maar wij
ontvangen wel graag informatie hierover. Zou je ons willen laten weten wat het
advies was en waarom je ervan overtuigd bent dat je kind een hoger niveau
aankan?

Je kan je ook melden als sprake was van onderadvisering jaren geleden. Dit
zou kunnen blijken als het kind nu via stapelen of via doorschuiven alsnog op
hoger niveau is terechtgekomen. Met deze informatie hopen wij de problematiek
van onderadvisering in kaart te brengen en in de toekomst te bereiken dat zulke
leerlingen als jouw kind een beter advies krijgen.

Het mailadres van het meldpunt is:
onderwijs.onderadvisering@tweedekamer.nl