Meldplicht voor meerderjarige spijbelaars in het mbo

Meldplicht voor meerderjarige spijbelaars in het mbo

Door Metin Çelik op 17 maart 2011 Delen  

De PvdA wil dat de minister werk maakt van een meldplicht voor meerderjarige spijbelaars in het mbo. Eerder vroeg ik de minister om ouders actief te betrekken als hun meerderjarige kind spijbelt. Dat zou volgens haar in tegenspraak zijn met de wet, maar een Rotterdamse wethouder voert zo’n meldplicht nu gewoon in. Ik wil van de minister weten of zij alsnog met mbo-scholen in overleg wil treden om er werk van te maken.

We hoeven dit soort zaken niet altijd bij wet te regelen. Het zou een stap vooruit zijn als de minister mbo-instellingen in ieder geval aanmoedigt de banden met ouders te verstevigen. We hebben het hier niet over meerderjarige scholieren die netjes aanwezig zijn en hun opdrachten maken, maar een kwetsbare groep jongeren. Vaak gaat het om leerlingen tussen de 18 en de 20 jaar. Een kwetsbare leeftijd. Deze kinderen hebben gemiddeld meer moeite met discipline en lopen een grote kans om uit te glijden. Daarbij komt nog dat het mbo verreweg het meeste schoolverzuim kent, te maken heeft met de meeste lesuitval en de meeste zorgleerlingen telt. Dat zijn feiten die er niet om liegen en daarom vinden wij het gepast als de ouders van meerderjarige kinderen actief worden betrokken als hun kinderen onaangekondigd afwezig zijn.

Dat is hard nodig. De spijbelaars zitten soms maandenlang thuis, om uiteenlopende redenen die lang niet altijd goed zijn voor de toekomst van deze jongeren. Dan kan het helpen als je de ouders actief betrekt bij de opleiding van hun kinderen. Mijn ambities gaan verder: ik hoop dat de minister net als ik vindt dat we deze aanpak in het hele land moeten invoeren. Er is snelheid geboden als er een dreiging bestaat van vroegtijdig schoolverlaten. De ouders kunnen hierbij een onmisbare rol spelen.

In mijn eerdere bericht schreef ik dat van de 2,5 miljoen leerplichtige jongeren er jaarlijks ruim 2500 leerlingen langer dan een maand thuis zitten. De ouders zijn hiervan lang niet altijd op de hoogte, terwijl ouders wel een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Ik vind dat ouders een zorgplicht hebben voor hun kind, ook als ze achttien jaar of ouder zijn. Daarom wil ik dat de regering er bij het Voortgezet Onderwijs en MBO-scholen op aandringt ouders of verzorgers binnen vierentwintig uur op de hoogte te brengen als hun kind zonder afmelding niet op school verschijnt. Dan kunnen zij de kinderen op hun gedrag aanspreken.