Meldplicht incidenten voor sportclubs

Meldplicht incidenten voor sportclubs

Door Tjeerd van Dekken op 17 december 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid wil dat sportclubs geweldsincidenten op en rond het veld voortaan verplicht moeten melden aan hun bond. Een club moet uit de competitie worden gehaald als zij dat stelselmatig nalaat. Dat heb ik maandag bepleit tijdens wetgevingsoverleg met minister Schippers. Verder heb ik de minister opgeroepen meer urgentie te geven aan een actieplan tegen intimidatie en geweld tijdens sporten, waarvan de PvdA begin vorig jaar initiatiefnemer was.

Met dit actieplan wordt ingezet op het voorkomen en straffen van ongewenst gedrag en het stimuleren van gewenst gedrag. Het plan is nog onvoldoende uitgevoerd. Daarom heb ik de minister vandaag opgeroepen het plan meer urgentie te geven.

Ook wil de PvdA het actieplan aanscherpen om zo de amateursport definitief veilig te maken. Om dit te bereiken willen wij dat er een meldplicht van (gewelds)incidenten komt voor clubs aan de bond in kwestie, in het geval van voetbal de KNVB. Ook zullen we de minister vragen om justitiële gevolgen te verbinden aan een overdaad aan overtredingen.

We vragen de minister deze plannen in samenspraak met de KNVB concreet in te vullen, zodat er een duidelijke keten aan snelle maatregelen komt bij incidenten: idealiter volgt op ieder incident verplicht een melding aan de KNVB, die het betreffende team uit de competitie haalt of anderszins bestraft. De KNVB kan de gehele club uit de competitie kan halen wanneer geen melding wordt gedaan. Tenslotte komt er automatisch een melding terecht bij justitie voor verdere tucht- of strafrechtelijke stappen.