Meld ontslagen bij sociale werkplaatsen

Meld ontslagen bij sociale werkplaatsen

Door Mariëtte Hamer op 3 april 2012 Delen  

Staatssecretaris De Krom heeft meerdere keren beloofd dat zijn bezuinigingen
niet zullen zorgen voor ontslagen bij de sociale werkplaatsen. Ik geloof hier
niets van.

Daarom open ik een meldpunt, om zo een volledig beeld te krijgen van alle
ontslagen bij de sociale werkplaatsen. Iedereen die zijn eigen baan verloren
heeft of mensen kent die bij een sociale werkplaats hun baan verliezen, vragen
we een email te sturen naar 
PvdA_meldpunt@tweedekamer.nl
Alle meldingen zullen we doorgeven aan staatssecretaris De Krom.

Deze miljardenbezuiniging kan niet zonder gevolgen doorgedrukt worden. Nu al
krijgen we berichten van sw-ers en begeleidend personeel dat zij hun baan
verliezen. Zeker nu de
Wet Werken naar
Vermogen
naar de Kamer is gestuurd zullen meer mensen van hun baas horen dat
ze voor volgend jaar een nieuwe baan mogen zoeken. Toch blijft het kabinet
ontkennen dat er banen verdwijnen. Omdat wij dit geloven, openen wij nu dus dit
meldpunt.

De ontslagen werknemers komen door verkeerde keuzes van het kabinet Rutte
achter de geraniums te zitten. Het Centraal
Planbureau heeft
het kabinet al gewaarschuwd
dat de bezuiniging op de sociale werkvoorziening
ertoe leidt dat een grote groep mensen die niet op eigen kracht haar weg op de
arbeidsmarkt kan vinden alleen komt te staan. Helaas wordt er niks met deze
waarschuwing gedaan. Ook wij willen de sociale werkvoorziening hervormen.
Lees
hier
het PvdA-plan voor mensen met een arbeidshandicap. Dit plan is erop
gericht kwetsbare groepen volwaardig mee te laten doen. Want natuurlijk vind ik
dat iedereen die kan werken ook moet werken. Voor mensen met een arbeidshandicap
zullen er dan ook banen moeten komen. Ons plan maakt daarom afspraken met
bedrijven over banen. Helaas kiest het kabinet Rutte hier niet voor, enkel om te
bezuinigen de bemiddeling naar werk, op de werkvoorziening en op de uitkering.
Dat is de verkeerde weg.

Delen: