Meld je aan voor de Den Uyl-leergang

Meld je aan voor de Den Uyl-leergang

Meld je aan voor de Den Uyl-leergang

Door De Redactie op 14 juli 2014 Delen  

In oktober 2014 start de tweede editie van de Den Uyl-leergang. De Den Uyl-leergang is een leergang voor PvdA toptalent; mensen die de ambitie en potentie hebben voor een landelijke politieke functie. De leergang duurt tot juli 2015 en zal bestaan uit verschillende bijeenkomsten, een stage en excursies. Partijgenoten die willen deelnemen aan de Den Uyl-leergang kunnen zich aanmelden.

Tijdens de leergang wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten die van belang zijn bij de voorbereiding op een functie als volkvertegenwoordiger: de achtergronden en geschiedenis van de sociaaldemocratie, je eigen sociaaldemocratische profiel, het politiek bedrijven in de dagelijkse praktijk, inhoudelijke onderwerpen (toepassing van het sociaaldemocratisch gedachtegoed op verschillende beleidsterreinen) en communicatietrainingen in het kader van stijl en communicatie.

Om tot deze leergang te worden toegelaten, moet je een selectieprocedure doorlopen. Het aantal plaatsen is beperkt. Je kunt je vanaf nu aanmelden voor deze leergang door je motivatie (circa 1 A4) en je CV te sturen naar opleidingen@pvda.nl. Denk er deze zomer goed over na, de aanmeldtermijn sluit op 1 september.

Natuurlijk valt er tussen nu en het moment van definitieve kandidaatstelling voor de Kamer nog een heleboel te leren, de Den Uyl-leergang is er tenslotte niet voor niets. Om een indruk te krijgen van wat van toekomstige landelijke politici wordt verwacht, is het goed om voor je een brief schrijft de meest recente profielschetsen van de Tweede Kamer te bekijken.

Bij de selectie van deelnemers voor dit opleidingstraject zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met ondervertegenwoordigde groepen.

De belangrijkste data op een rij:

  • Uiterlijk 1 september: Aanmelden voor Den Uyl-leergang
  • 13/14 september: Selectiegesprekken
  • Vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober: de eerste weekendbijeenkomst Den Uyl-leergang

Mocht je op één van de twee dagen waarop selectiegesprekken worden gevoerd niet beschikbaar zijn, meldt dit dan bij aanmelding. Mail bij vragen of opmerkingen naar opleidingen@pvda.nl.

Kosten
De eigen bijdrage voor de leergang bedraagt € 600,00. Mocht het moeilijk zijn om dit te betalen, dan kunnen we voorzien in een tegemoetkoming.

Delen: