Meerpartijen Initiatief Gender van start

Meerpartijen Initiatief Gender van start

Door Marit Maij op 17 december 2012 Delen  

Maar liefst negen partijen in de Tweede Kamer hebben eerder deze maand het Meerpartijen Initiatief Gender ondertekend. Hierover ben ik zeer verheugd. Het onderwerp vrouwenrechten in de wereld heeft de VVD, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, 50PLUS en PvdD verenigd. Voorzitter van het initiatief is Ingrid de CaluwƩ (VVD), daarnaast zijn Sjoerd Sjoerdsma (D66) en ikzelf vice-voorzitter.

Vrouwen hebben een belangrijke bijdrage in ontwikkeling, vrede en democratisering. De positie van vrouwen staat echter wereldwijd onder druk. De Arabische lente dreigt voor vrouwen een herfst te worden. En orthodox religieuze groepen over de hele wereld, die de positie van vrouwen ondergeschikt vinden, krijgen steeds meer invloed. Mij slaat het koud om het hart als ik lees dat afgelopen maandag in Afghanistan het hoofd van de afdeling vrouwen zaken van de provincie Laghman is doorgeschoten. Dit vijf maanden nadat haar voorgangster ook bij een aanslag was vermoord. Maar ik heb ook diepe bewondering voor deze vrouwen, die hun nek toch maar durven uit te steken.

Deze trotse, dappere vrouwen moeten we steunen. In maatschappijen waar vrouwen een gelijkwaardige rol hebben groeien kinderen gezonder op en is er meer economische en sociale stabiliteit in gezinnen en gemeenschappen.

In juni van dit jaar tekenden zeven partijen een verklaring waarin de woordvoerders van de betrokken partijen aangaven zich voor gender in te zullen zetten. Het Initiatief dat op 6 december is gelanceerd, is hierop een vervolg. Het doel is om Gender in het buitenland beleid breed te verankeren, met name op het gebied van internationale samenwerking. De negen partijen die de verklaring ondertekenden zijn het erover eens dat Gender beter op het netvlies moet komen te staan in binnen- en buitenland. Dat kan bijvoorbeeld door onderzoek te doen en gezamenlijk op te trekken bij het indienen van moties en amendementen.

Van Amman tot Accra en Peking tot Pretoria: vrouwen leveren wereldwijd een belangrijke bijdrage aan ontwikkeling, vrede en democratisering. Door het opzetten van een brede parlementaire samenwerking gaat Nederland pal achter deze dappere vrouwen en meisjes staan, zodat wij hen verder kunnen helpen met hun strijd voor gelijke rechten.