Meer zekerheid voor schoonmaker

Meer zekerheid voor schoonmaker

Door Albert de Vries op 15 oktober 2013 Delen  

De PvdA is blij dat de overheid schoonmakers en beveiligers weer zelf in vaste dienst gaat nemen, in plaats van ze voor de laagste prijs in te huren via een extern bureau. Wij verkiezen meer zekerheid boven schoonmakers door de gangen jagen. De overheid geeft nu het goede voorbeeld en ik zou het mooi vinden als bedrijven dit voorbeeld volgen.

Eén van de speerpunten van de PvdA is het terugdringen van flexwerk en het verbeteren van arbeidvoorwaarden voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Met name mensen met een lager inkomen lijden onder flexibilisering. Zij weten vaak niet of ze de volgende maand nog wel werk hebben en hun salarissen staan onder druk, omdat opdrachtgevers altijd het goedkoopste schoonmaakbedrijf willen inhuren.

In het regeerakkoord is daarom afgesproken dat de mensen die de gebouwen van de Rijksoverheid schoonmaken of beveiligen gewoon weer in dienst komen van het Rijk. In plaats van een tijdelijk flexcontract komen deze onmisbare medewerkers in vaste dienst. Hierdoor krijgen zij meer zekerheid. Ook cateringpersoneel dat werkt voor de Rijksdienst gaat erop vooruit. Door afspraken te maken met cateringbedrijven zullen veel meer mensen een vaste aanstelling krijgen.

Ik ben blij dat minister Blok snel aan de slag is gegaan met het uitvoeren van in het regeerakkoord gemaakte afspraken over de werknemers van de Rijksdienst. In totaal kunnen hierdoor tussen de 2.500 en 5.000 werknemers in vaste dienst bij de overheid aan de slag.

Een laag loon en toenemende onzekerheid gaan nog veel te vaak hand in hand. Met deze plannen komt er in ieder geval meer zekerheid voor duizenden mensen die zich inzetten voor het functioneren van de Rijksoverheid. De regering geeft hiermee het goede voorbeeld aan heel Nederland. Een voorbeeld dat wat ons betreft ook het bedrijfsleven opvolgt. Zo loont werken en krijgen ook de mensen in de lagere loonschalen weer meer zekerheid.