Meer zekerheid over zorg

Meer zekerheid over zorg

Meer zekerheid over zorg

Door Otwin van Dijk op 17 april 2014 Delen  

De PvdA is blij met de zorgafspraken die zijn gemaakt. Hiermee krijgen mensen meer zekerheid over zorg. Er wordt extra geld vrijgemaakt voor de langdurige zorg. Met name voor dagbesteding en zorg in een instelling. Met de dagbesteding zorgen we ervoor dat kwetsbare groepen zoals dementerende ouderen en gehandicapten langer thuis kunnen blijven wonen. Als thuis wonen echt niet meer gaat, blijft een plek in een zorginstelling beschikbaar. De PvdA heeft zich hier sterk voor gemaakt. We bieden mensen hierdoor meer zekerheid en werken tegelijkertijd aan vooruitgang door verder te gaan met de zo noodzakelijke zorgvernieuwing.

Met de gemaakte afspraken zijn we tegemoet gekomen aan de zorgen van mensen die ondersteuning nodig hebben en mensen die in de zorg werken. Gemeenten krijgen nu meer mogelijkheden om de dagbesteding en begeleiding, samen met cliënten en zorgmedewerkers, goed te regelen. Dit geeft kwetsbare groepen niet alleen zekerheid over zorg, maar zorgt ook voor het ontlasten van de vele mantelzorgers in ons land. En voor mensen die niet langer thuis kunnen blijven wonen, blijft een plek in een zorginstelling beschikbaar. Dat geldt voor ouderen én voor mensen met een verstandelijke beperking.

De PvdA heeft altijd gepleit voor verantwoorde en zorgvuldige veranderingen in de langdurige zorg. We hebben samen met andere partijen gezocht naar een manier om dit te realiseren; dat is waar mensen echt iets aan hebben. Zorg voor de meest kwetsbare mensen is daarbij voor de PvdA absolute prioriteit. Hen bieden we met deze afspraken zekerheid. Zekerheid over goede zorg.