Meer zekerheid bieden over zorg

Meer zekerheid bieden over zorg

Door Diederik Samsom op 5 april 2014 Delen  

Meer zekerheid bieden voor mensen bij de grote veranderingen in de zorg. Dat is de kern van mijn pleidooi in een interview met dagblad Trouw zaterdag.

Er staat veel te veranderen in de zorg. Die veranderingen brengen onzekerheid met zich mee. Voor mensen die nu of in de nabije toekomst zorg nodig hebben, maar ook voor mensen die in de zorg werken. De Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid roept het kabinet op om die onzekerheden zo veel als mogelijk weg te nemen.

Bijvoorbeeld ten aanzien van de dagbesteding en begeleiding van ouderen die thuis wonen. Of bij mensen die nu in de zorg werken. Voor hen willen we inspanningen van het kabinet om ervoor te zorgen dat zij werkzaam kunnen blijven in de zorg. Bijvoorbeeld door omscholing naar een iets andere functie in de zorg. Tenslotte pleiten we voor extra geld om voor kwetsbare oudere mensen – die dat willen – een plek in een verzorgingshuis te garanderen.

Op trouw.nl lees je het hele interview >