Meer zeggenschap bepleit voor ondernemingsraad

Meer zeggenschap bepleit voor ondernemingsraad

Door Mariëtte Hamer op 7 oktober 2010 Delen  

De PvdA heeft vandaag in het debat
over
de voorgenomen sluiting van de onderzoeksafdeling bij het Amerikaanse
farmaciebedrijf Abbott in Weesp
aangedrongen op het redden van zo veel
mogelijk banen. Ook zou de zeggenschap van werknemers bij ingrijpende besluiten
over de toekomst van hun bedrijf moeten worden versterkt.

Ik heb een motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen samen met
werkgevers- en werknemersorganisaties te onderzoeken hoe ondernemingsraden
intensiever betrokken kunnen worden bij overnames, fusies, splitsingen of
verplaatsingen van in het bijzonder internationale ondernemingen. Met name het
versterken van het adviesrecht en instemmingsrecht van ondernemingsraden is
daarin belangrijk.

Wij beschouwen het als een gegeven dat bedrijven soms komen en soms gaan. In
het geval van Abbott is echter geen sprake van een gewone overname. Er is eerder
sprake van leegroof. Abbott is alleen geïnteresseerd in de bestaande,
winstgevende producten uit Weesp. Deze worden uit het bedrijf gehaald en
verscheept naar de VS. De ontwikkeling van innovatief, winstgevend en belangrijk
onderzoek wordt de nek om gedraaid.

Ondernemingen hebben niet alleen een verantwoordelijkheid richting
aandeelhouders. Zij hebben ook een belangrijke maatschappelijke
verantwoordelijkheid, allereerst richting hun werknemers. Zij worden met deze
gevolgen geconfronteerd. Mijn motie benadrukt dat een herijking van het belang
van aandeelhouders ten opzichte van onder meer werknemers. Zij moeten
meer
zeggenschap over hun bedrijf krijgen
.

Een ondernemingsraad bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg
voeren met de werkgever over het beleid en personeelsbelangen. Het ziet ernaar
uit dat een Kamermeerderheid onze motie steunt.

Delen: