Meer zeggenschap met nieuwe Wmo

Meer zeggenschap met nieuwe Wmo

Door Otwin van Dijk op 28 april 2014 Delen  

Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) creƫren we ruimte voor gezond verstand en meer zeggenschap voor mensen over hun eigen zorg. Dat maakt de zorg ook betaalbaar.

We praten met z’n allen al jaren over de vraag hoe de zorg anders, beter kan. Hoe we mensen weer zeggenschap kunnen geven over hun eigen zorg, passend bij hun eigen leven. Hoe we professionals in de zorg weer ruimte kunnen geven om zelf te bepalen hoe zij op de beste manier zorg kunnen bieden. Hoe we los kunnen komen van de doorgeslagen ingewikkeldheid. Van de zorg die voor alles en iedereen wordt geregeld vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Dit durven we nu eindelijk aan te pakken.

De Tweede Kamer stemde donderdag met een ruime meerderheid voor deze wet. Voor mij een bijzonder moment. Als wethouder was ik betrokken bij de voorbereiding van de eerste Wmo. Als Kamerlid ben ik nu betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe Wmo.

De PvdA heeft een aantal voorstellen gedaan om mensen meer zeggenschap over hun eigen zorg te geven. Die voorstellen zijn gelukkig aangenomen. Zo krijgen mensen het recht om zelf een eigen ondersteuningsplan op te stellen. Niet een ander maakt dan een plan voor jou, maar jijzelf. Op die manier heb je maximale invloed op je eigen oplossingen. En een vurige wens van de PvdA om mensen het recht te geven om samen zorg te organiseren, bijvoorbeeld via een zorgcoöperatie, is eveneens in de Wmo opgenomen. Daarmee krijgen burger- en buurtinitiatieven de ruimte.

Zorg in de buurt met zorgprofessionals die in kleinschalige teams samenwerken. Niet gehinderd door protocollenterreur en minutenregistraties, maar met ruimte voor gezond verstand. Thuiszorg zonder stopwatch. Dat is wat de PvdA wil en wat de nieuwe Wmo mogelijk maakt. Om de zorg een beetje logisch te organiseren is samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten cruciaal. Op voorstel van de PvdA wordt die samenwerking wettelijk vastgelegd. Sociale en medische ondersteuning kunnen op deze manier goed worden gecombineerd. Daardoor kan je langer in je eigen vertrouwde buurt blijven wonen. Met de mensen om je heen die je kent.

Natuurlijk zijn de zorgveranderingen ook spannend. Het is belangrijk dat we houvast en zekerheid creëren voor mensen en tegelijkertijd vernieuwing mogelijk maken. Als ik praat met zorgmedewerkers en cliënten merk ik dat zij veel ideeën hebben over hoe het beter kan in de zorg. Laten we die ideeën benutten en de ruimte geven.