Meer werk, meer banen, minder werkloosheid

Meer werk, meer banen, minder werkloosheid

Foto Shutterstock / blvdone

Door John Kerstens op 16 juni 2016 Delen  

De werkloosheid gaat steeds verder omlaag, ook onder 45-plussers. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS: de afgelopen drie maanden is het aantal werklozen elke maand gemiddeld met 7.000 gedaald. Daarmee wordt de al eerder ingezette lijn doorgezet en bevindt de werkloosheid zich nu op het laagste niveau in meer dan drie jaar.

Het aantal mensen dat de afgelopen tijd (meer, weer of voor het eerst) aan het werk ging, ligt nog een stuk hoger: gemiddeld zo’n 17.000 per maand. Dat komt onder meer omdat nu het economisch beter gaat meer mensen zich op de arbeidsmarkt melden en deeltijdcontracten worden uitgebreid. Het afgelopen jaar kwamen er 100.000 nieuwe banen bij en telde Nederland voor het eerst in de geschiedenis meer dan tien miljoen banen. Onlangs voorspelde het UWV dat er daar de komende twee jaar nog 200.000 bovenop komen. Mooi nieuws dus, maar geen reden om achterover te leunen. Er staan nog te veel mensen buiten hun wil aan de kant. Juist ook voor hen blijven we ons inzetten.

Zo worden de ‘lasten op arbeid’ voor werkgevers verder verlaagd (zodat het aantrekkelijker wordt nieuwe banen te creëren) en wordt nu meer dan ooit werk gemaakt van een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op kansrijke sectoren als de techniek waar de vraag naar vakmensen groot is). Ook drong de Partij van de Arbeid aan op maatregelen om oudere werkzoekenden extra te ondersteunen bij het vinden van een baan. Dat leidde tot het onlangs door minister Lodewijk Asscher in overleg met vakbonden, werkgevers van oudere werkzoekenden zelf overeengekomen Actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’.

En ten slotte: uiteraard blijven we knokken voor fatsoenlijke banen, voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarop mensen niet worden gezien als een kostenpost waarop je zoveel mogelijk bezuinigt, maar als het grootste kapitaal van een bedrijf waarin juist wordt geïnvesteerd. Een arbeidsmarkt waarop mensen niet de baantjes aan elkaar hoeven rijgen om thuis de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, maar die mensen perspectief en zekerheid biedt.

Delen: