Meer werk, lagere werkloosheid en een rechtvaardige inkomensverdeling

Meer werk, lagere werkloosheid en een rechtvaardige inkomensverdeling

Door Henk Nijboer op 21 september 2016 Delen  

Een rechtvaardige inkomensverdeling, steun voor mensen die het moeilijk hebben, meer werk en een lagere werkloosheid. Dat was de afgelopen jaren de inzet van de PvdA. Nu we na een aantal moeilijke jaren de crisis achter ons laten, zien we dat het niet voor niets is geweest. Steeds meer mensen vinden een baan, de koopkracht neemt toe en er is extra geld voor armoedebestrijding, onderwijs, sport en cultuur.

Dat is allemaal niet vanzelf gegaan. Sommige partijen deden schamper over eerlijk delen. Anderen maakten het zelfs belachelijk. Zij vonden dat we in crisistijd niets extra’s konden vragen van de mensen met de hoogste inkomens.

Maar ondanks die weerstand is het gelukt om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Topinkomens in de publieke sector hebben we aan banden gelegd met de Wet Normering Topinkomens. In de financiële sector hebben we de strengste bonuswetgeving van Europa ingevoerd. Door de verlaging van heffingskortingen dragen de hoogste inkomens 3.500 euro netto extra bij aan onze verzorgingsstaat.

Stuk voor stuk maatregelen die nodig waren om de rekening eerlijk te delen. Want tegelijkertijd hebben we gezorgd dat de AOW en sociale uitkeringen gekoppeld bleven aan de loonontwikkeling. De huur- en zorgtoeslag zijn verhoogd. En we trekken komend jaar 100 miljoen euro extra uit om kinderen uit arme gezinnen te kunnen laten sporten, een muziekinstrument te leren bespelen of naar een theatervoorstelling te laten gaan.

Toen we begin augustus de eerste voorspellingen voor de koopkracht in 2017 zagen, heeft de PvdA meteen actie ondernomen. Volgens de cijfers van het CPB dreigden de laagste inkomens, uitkeringsgerechtigden en ouderen er flink op achteruit te gaan. Maar de PvdA wil dat iedereen profiteert van het economisch herstel. Voor mensen met een kleine portemonnee houden we goede zorg en fijn wonen betaalbaar en er is meer geld voor ouderen. Het kabinet trekt hiervoor 1,1 miljard euro uit. Zo krijgen ook de lagere inkomens meer te besteden en is er ook voor ouderen en uitkeringsgerechtigden een plus in de portemonnee (zie figuur 1).

Daarnaast vragen we van de hogere inkomens iets extra’s. Voor die keuze staan wij. Want negen op de tien huishoudens gaan er volgend jaar op vooruit. Voor de laagste inkomens is dat zelfs 95%.

Dat is iets waar we trots op kunnen zijn. Natuurlijk kunnen we in Den Haag niet op individueel niveau over de koopkracht van mensen beslissen. Of je werkloos wordt, een baan vindt of minder of juist meer gaat werken heeft invloed op je inkomen. Dat zie je niet terug in de koopkrachtcijfers. Gelukkig laten juist de werkgelegenheidscijfers een steeds beter beeld zien. Voor het eerst in de geschiedenis zijn er meer dan 10 miljoen banen. Alleen al het afgelopen half jaar kwamen er 100 duizend banen bij, terwijl de hardnekkige werkloosheid onder ouderen voor het eerst in tijden daalt. Zo werken we samen aan een sterker en socialer Nederland.