Meer waardering en steun voor raadsleden

Meer waardering en steun voor raadsleden

Meer waardering en steun voor raadsleden
 Foto Wikipedia / Michiel1972

Door Agnes Wolbert op 3 december 2015 Delen  

Kiezers hebben recht op een sterke en toegankelijke volksvertegenwoordiging in hun gemeente. Nu er steeds meer taken naar de gemeenten worden overgeheveld wordt het werk van raadsleden steeds belangrijker, gecompliceerder en zwaarder. Dat terwijl zij hun werk vaak naast een reguliere baan moeten doen, met weinig tijd en vaak zonder ondersteuning. De PvdA vindt dat de positie van raadsleden moet worden versterkt.

Raadsleden moeten de tijd en de middelen hebben om weloverwogen besluiten te nemen, hun controlerende taak op het gemeentebestuur goed uit te oefenen en intensief contact te hebben met de kiezer. De PvdA heeft minister Plasterk daarom vorige week per motie om een actieplan gevraagd. Raadsleden verdienen meer waardering en meer ondersteuning, voor het belangrijke werk dat zij lokaal verzetten. Onze motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

Er komt een grondig onderzoek naar de belasting, de werkdruk en de vraag of de financiële vergoeding nog wel in balans is. Ook gaat de minister een plan van aanpak opstellen met betere bijscholing en deskundigheidsbevordering en gaat hij op verzoek van de fractie aan de slag met een raadsleden- vriendelijk personeelsbeleid dat tot meer maatschappelijke waardering moet leiden. Verder vind ik dat er goede externe rekenkamers moeten komen, die de raadsleden helpen bij hun complexe controlerende taak.

Het zal niemand verbazen dat het bord van raadsleden inmiddels meer dan vol is. Raadsleden doen al hun werk doorgaans naast een reguliere baan. Alleen in de grote steden is de vergoeding hoog genoeg om in deeltijd te gaan werken, maar veruit de meeste raadsleden zwoegen zich in de late avonduren nog door de stukken, vergaderen wekelijks vele uren en moeten vakantiedagen opnemen als de gemeentebegroting op de agenda staat. En tussen de bedrijven door moeten zij ook het contact met de kiezer niet vergeten: uit onderzoek blijkt dat de waardering voor hun werk afneemt, waardoor raadsleden afhaken. Dat tij moeten we keren.

Delen: