Meer vrouwen in topfunctie onderwijs

Meer vrouwen in topfunctie onderwijs

Door Keklik Yücel op 7 februari 2013 Delen  

Onlangs hebben mijn fractiegenoot Mohammed Mohandis en ik bij minister Bussemaker aan de bel getrokken over de doorstroom van vrouwen in het wetenschappelijk onderwijs. De minister heeft toegezegd in overleg te gaan met het hoger onderwijs over een streefcijfer teneinde meer vrouwen in topfuncties op universiteiten en hogescholen te kunnen krijgen.

Ondanks dat meer vrouwen dan mannen een wetenschappelijke opleiding afronden, stromen vrouwen minder vaak door naar een hogere functie die een wetenschappelijke carrière te bieden heeft. Op eerder initiatief van de PvdA hebben bedrijven tot 2016 de tijd om te groeien naar dertig procent vrouwen in de topfuncties. Het is een goede zaak dat het kabinet Rutte-Asscher heeft besloten dat dit streven ook voor de overheid moet gelden.

Zo’n streefcijfer zou volgens de PvdA ook moeten gelden voor universiteiten en hogescholen. Geen of minder vrouwen in topfuncties in het hoger onderwijs is een gemiste kans, omdat gemengde teams beter functioneren. De praktijk leert dat zonder concrete maatregelen, zoals streefcijfer de genderongelijkheid binnen topfuncties blijft voortbestaan. De PvdA wil dat doorbreken.

Nederland scoort in Europa erg laag als het gaat om vrouwelijke hoogleraren. De Partij van de Arbeid zet zich al jaren in voor meer vrouwen in topfuncties.