Meer vrouwen in de top

Meer vrouwen in de top

Door Keklik Yücel op 28 januari 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid staat voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Dat betekent onder andere meer gelijkwaardigheid en diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Ik heb minister Bussemaker daarom gevraagd om het aantal vrouwen in de top van bedrijven en organisaties openbaar te maken. Ik stel mij daarbij voor dat bedrijven die het goed doen in het zonnetje te zetten, ter inspiratie en motivatie voor andere organisaties.

De minister heeft toegezegd om met Talent naar de Top, een stichting die zich inzet voor meer vrouwen in de top, in gesprek te willen gaan om bedrijven ertoe te zetten hun diversiteitscijfers te delen.

Zonder duidelijke richtlijnen en maatregelen zal het aantal vrouwen in topfuncties in raden van bestuur en commissarissen niet toenemen. Daarom is op basis van het aangenomen amendement-Kalma afgesproken dat bedrijven zich gaan inzetten voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Met als doel om in 2016 ten minste 30% vrouwen in topfuncties te hebben.

Ook zijn er heel veel bedrijven en organisaties die vrijwillig een charter Talent naar de Top hebben getekend. En tot slot hebben wij in het regeerakkoord afgesproken dat ook de Rijksoverheid het streefcijfer van minimaal 30% vrouwen in de top gaat hanteren.

Ik ben blij dat wij zo onze ambitie voor meer gelijkwaardigheid in topfuncties kracht bij zetten. Het is onze dure plicht om zowel vanuit het oogpunt van gelijke kansen op werk als het economisch belang meer vrouwen in top te krijgen. Door ondernemingen die werk maken van diversiteit in het zonnetje zetten, stimuleren en inspireren we andere bedrijven en organisaties bij het streven naar een evenwichtige verdeling in de top.