Meer vaste banen en een lagere werkloosheid

Meer vaste banen en een lagere werkloosheid

Foto Shutterstock

Door De Redactie op 19 september 2016 Delen  

Het aantal werklozen daalt, en daalt steeds sneller. Van juli op augustus nam het aantal werklozen met twintigduizend af. Voor twintigduizend mensen een verschil van dag en nacht, van uitzichtloosheid naar perspectief, van iedere maand de eindjes aan elkaar knopen naar weer kunnen bouwen aan een toekomst.

Het is niet alleen dat de werkloosheid daalt, maar ook wat er achter schuilgaat. In het verleden nam de werkloosheid nog wel eens af omdat mensen, moe van al het zinloze solliciteren, zich afkeerden van de arbeidsmarkt. De motivatie kwijt, ontmoedigd.

Nu daalt de werkloosheid omdat steeds meer werkenden hun baan kunnen vasthouden en steeds meer werklozen een baan vinden. Het afgelopen half jaar is het aantal mensen met betaald werk met 108 duizend toegenomen!

En ook het soort baan wordt beter. Voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2009, voor de val van Lehman, neemt het aantal vaste banen weer toe van jaar op jaar. Bovendien kwam meer dan de helft van de daling van de werkloosheid het afgelopen half jaar door een lagere werkloosheid onder 45-plussers. De werkloosheid bleef bij deze groep bijna twee jaar ongewijzigd, maar het afgelopen half jaar zien we eindelijk een daling.

Het gaat weer beter met Nederland. De PvdA wil nu dat iedereen dat gaat merken. Met meer gelijke kansen in het onderwijs, minder armoede onder kinderen en een nog lagere werkloosheid. We hebben nog veel te doen. Nu door met het herstel!