Meer toegespitste straffen

Meer toegespitste straffen

Door Ton Heerts op 3 november 2009 Delen  

De PvdA wil dat justitie werk maakt van het terugdringen van recidive. Ik
pleit ervoor dat de rechtbank vaker een tussenvonnis uitspreekt. De verdachte
weet dan of hij veroordeeld gaat worden, en zal daarom naar verwachting eerder
meewerken aan een psychisch onderzoek. Op een later moment wordt vervolgens de
beste straf bepaald. Een ander voorstel van mij voorziet erin dat bedrijven
loonkostensubsidie krijgen als ze ex-gedetineerden aan het werk helpen.

Een straf om de straf biedt de samenleving weliswaar het genoegen van
vergelding, maar levert de samenleving per saldo te weinig op. Het hoge aantal
recidivisten maakt dat onmiskenbaar duidelijk.

Justitie moet zich daarom afvragen hoe een crimineel het hardst geraakt kan
worden. Daarbij moeten meer voorwaardelijke straffen worden ingezet, zodat een
veroordeelde na zijn vrijlating niet opnieuw in de fout gaat. Bij het niet
naleven van een bepaalde voorwaarde moet het de veroordeelde duidelijk zijn dat
hij een kans heeft verspeeld en per direct alsnog de cel in moet.

Straffen op maat is pas mogelijk als er een duidelijk daderprofiel is. De
reclassering kan daarin volgens de PvdA-fractie een belangrijke rol spelen.
Verder is vereist dat rechters in buurten komen waar de grootste problemen
zijn. 
Een
jaar geleden al
pleitte ik voor de buurtrechter.

In
een
opiniestuk in dagblad Trouw
in november vorig jaar betoogden
fractievoorzitter Mariëtte Hamer en ik al dat standaard-straffen niet meer van
deze tijd zijn. Heb je te maken met een fanatieke en vernielzuchtige
voetbalsupporter? Dan zal die zich meer gestraft voelen als hij een jaar niet
naar zijn favoriete club mag, dan wanneer hij zestig uur moet harken in het
park. Heb je te maken met een welgestelde, notoire hardrijder? Dan zal een boete
minder effect hebben, dan wanneer het een jongere betreft die een krantenwijk
loopt om te sparen voor een iPod. Laat zo’n welgestelde man dan maar eens
honderd uur papiertjes rapen.

Aanstaande woensdag zal ik mijn voorstel uiteenzetten tijdens het
begrotingsdebat van het ministerie van Justitie. Ik maak me zorgen over de
gevolgen van een reeks incidenten voor het vertrouwen van burgers in de
rechtsstaat, waaronder
de
ontsnapping
in september van een veroordeelde vrouwenhandelaar die als
vluchtgevaarlijk te boek stond. De rechtbank in Zutphen liet begin vorige maand
zestien
verdachten in een omvangrijke drugszaak
vrij na fouten van politie en
justitie.