Meer sport in de wijken

Meer sport in de wijken

Door Luuk Blom op 27 oktober 2008 Delen  

Alle kinderen in achterstandsbuurten moeten aan het einde van deze
kabinetsperiode lid kunnen zijn van een sportvereniging. De wachtlijsten moeten
zijn weggewerkt. Die oproep heb ik gedaan aan staatssecretaris Jet Bussemaker
tijdens het wetgevingsoverleg sport.

Elke wijk zou moeten beschikken over één of meer sportvelden. Bij de
renovatie of herinrichting van buurten moet de gemeente daarmee rekening houden.
Ook bij nieuwbouwwijken moeten sportvelden overigens gewoon onderdeel op de
bouwtekeningen zijn. De velden moeten daarbij midden in de buurten komen, niet
daarbuiten.

Sport is volgens mijn partij een belangrijk middel om achterstandsgroepen
erbij te houden en de integratie van de diverse bevolkingsgroepen te bevorderen.
Zo kunnen ouders via de sport van hun kinderen meer betrokken worden bij de
buurt. Verder bepleit de PvdA waar mogelijk de integratie van gehandicaptensport
bij de reguliere sportvereniging.

Mijn voorstel sluit naadloos aan bij het verkiezingsprogramma van de Partij
van de Arbeid. Hierin stond onder meer te lezen: ‘Miljoenen mensen beleven
iedere week samen plezier aan de beoefening en organisatie van sportieve
activiteiten. En wat de PvdA betreft worden dat er alleen maar meer. Sport
voorkomt dat kinderen te dik worden of dat jongeren zich vervelen. Topsporters
geven trots, binding en ze functioneren als vliegwiel voor de verenigingssport
in de samenleving. Nergens zijn zoveel vrijwilligers actief als in
sportverenigingen. Het is een ontmoetingsplaats, een stabiliserende en bindende
factor in de samenleving. Met sport investeren we in de kracht van de
samenleving.’

6 + 5 regel, WK en Olympische spelen

Bij het overleg kwamen nog meer onderwerpen aan bod, zoals de door
voetbalbond Fifa voorgestelde regel van zes plus vijf, die zegt dat een elftal
maximaal vijf buitenlanders mag opstellen. De PvdA steunt dit voorstel. Volgens
mij stimuleer je daarmee de jeugdopleidingen en maakt deze regel de nationale
competities sterker. Ik schaar me daarmee achter bondscoach Bert van Marwijk.

De PvdA is tenslotte voorstander van het binnenhalen van de WK voetbal in
2018 en de Olympische Spelen in 2028. Dergelijke grote evenementen zijn goed
voor onze infrastructuur en de werkgelegenheid. Daartoe moet sport gestimuleerd
worden bij de bron: op scholen, in wijken en bij verenigingen. Ook moet
Nederland meer ervaring opdoen met het organiseren van topevenementen en toppers
blijven ondersteunen. Dan is Nederland klaar om in 2028 de Olympische Spelen te
organiseren.