Meer ruimte transgender om zichzelf te zijn

Meer ruimte transgender om zichzelf te zijn

Door Jannette Beuving op 17 december 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid stemt vandaag in de Eerste Kamer voor een wet die transgenders meer ruimte geeft om zichzelf te zijn. Verschillende hindernissen om het geslacht in de overheidsadministratie te veranderen verdwijnen. Ik ben blij dat transgenders de ruimte krijgen om te zijn wie ze zijn. Ook voorkomt deze wijziging een hoop ongemakkelijke situaties. Maar we zijn er nog niet. De PvdA ziet ruimte voor verbetering.

Goede balans tussen vrijheid en zorgvuldigheid
Met deze wijziging zetten we een stap vooruit. Het is straks niet langer vereist dat de geslachtsverandering (al) is uitgevoerd. Daarnaast zal de voorwaarde van onherstelbare onvruchtbaarheid vervallen: voorheen moest de aanvrager zijn vruchtbaarheid definitief opgeven. Ik ben blij dat we de nieuwe weg inslaan. De oude situatie was onmiskenbaar een ernstige schending van de mensenrechten van transgenders, waaronder het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam.

Dankzij deze wet is de overtuiging tot het andere geslacht te behoren voldoende. Wie het geslacht wil veranderen in de basisadministratie, moet dat uiteraard wel bij de ambtenaar van de burgerlijke stand melden. Ook is een schriftelijke verklaring van een deskundige nodig. Er is zo een goede balans tussen vrijheid en zorgvuldigheid.

Ruimte voor verbetering
De voorgestelde wijzigingen leiden tot een humanere en eenvoudigere wettelijke regeling dan de bestaande, maar het voorstel biedt geen enkele mogelijkheid voor transgenders jonger dan 16 jaar en hun wettelijk vertegenwoordigers om wijziging van geslachtsregistratie te bewerkstelligen. Dat vind ik een tekortkoming. Er is dus ruimte voor verbetering.

Juist minderjarigen worden in dagelijkse situaties geconfronteerd met de genderidentiteit die zij afwijzen. Zij hebben bijvoorbeeld baantjes waarvoor zij hun paspoort moeten tonen of krijgen diploma’s die zij vervolgens bij sollicitaties moeten laten zien. Al die situaties maken het moeilijk voor hen om te zijn wie ze zelf willen zijn.

Diverse mails en brieven van betrokken burgers en organisaties hebben mij indringend duidelijk gemaakt dat het inderdaad juist minderjarige transgenders zijn die met heel kwetsbare en vernederende situaties geconfronteerd kunnen worden omdat hun papieren niet aansluiten bij het geslacht waarin zij leven.

Meer aandacht voor transgenders onder de 16
In een recente brief van het COC stonden diverse aangrijpende voorvallen, zoals de transgenderjongen die op schoolreisje gaat naar het buitenland. Zijn klasgenoten zijn niet op de hoogte van zijn achtergrond, maar bij de douane blijkt dat in zijn paspoort een ‘V’ staat in plaats van een ‘M’, met alle pijnlijke gevolgen van dien.

Daarom vroeg ik de staatssecretaris waarom de regering er niet voor heeft gekozen om ook voor transgenders jonger dan 16 jaar het mogelijk te maken dat zij – met daarbij een rol voor de wettelijk vertegenwoordigers en/of de rechter – wijziging van geslachtsregistratie kunnen bewerkstelligen? De staatssecretaris heeft toegezegd over drie jaar bij de evaluatie van de wet te bekijken of de wet ook voor deze jonge transgenders moet veranderen.