Meer openbaarheid voor betere controle

Meer openbaarheid voor betere controle

Door Ton Heerts op 30 maart 2010 Delen  

De Tweede Kamer moet de kans krijgen om de inlichtingendiensten AIVD en MIVD
goed te controleren. Momenteel worden de fractievoorzitters tijdens
commissievergaderingen onder strikte geheimhouding geïnformeerd. Ik vind dat er
meer openbaarheid moet komen naar de Kamer en de kiezer. Ook zouden de
verantwoordelijke Kamerleden het debat moeten voeren en niet de
fractievoorzitters. Ik kaart dit vandaag aan bij een debat over de
inlichtingendiensten.

Ik begrijp dat we voorzichtig moeten omgaan met vertrouwelijke en risicovolle
informatie, maar momenteel wordt het de Tweede Kamer onmogelijk gemaakt de
inlichtingendiensten fatsoenlijk te controleren. In De Telegraaf van vandaag zeg
ik
dat
we moeten afrekenen met de huidige gang van zaken
, waarbij de
fractievoorzitters deelnemen aan de vertrouwelijke commissievergaderingen voor
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Kamerleden die deze diensten in hun
portefeuille hebben zijn de mensen met de meeste kennis over de besproken
onderwerpen. Die zouden dan ook deel moeten uitmaken van deze commissies en niet
de fractievoorzitters.

Ik vind het opmerkelijk dat de mensen met de meeste kennis van zaken niet het
meest over de praktijk geïnformeerd worden. Dat moet echt anders!

Ook moet er waar dat mogelijk is meer openbaarheid komen. Natuurlijk is het
goed dat de overheid met het oog op de veiligheid allerlei maatregelen kan nemen
en dat soms in het geheim doet. Ik vind desalniettemin dat de Tweede Kamer de
kans moet krijgen om deze overheidsdiensten te controleren, zeker als het gaat
om belangrijke zaken als veiligheid en privacy. Waar het echt niet anders kan is
geheimhouding te begrijpen, maar dus ook alleen als het écht noodzakelijk is.
Daarom zal de PvdA ernaar blijven streven het aantal besloten overleggen tot een
minimum te beperken, en Nederland zo goed mogelijk te informeren. Zoals het
hoort in een volwaardige democratie.

Delen: