Meer mensen met een beperking aan de slag

Meer mensen met een beperking aan de slag

Door John Kerstens op 4 juli 2015 Delen  

Goed nieuws: de afgelopen twee jaar zijn méér mensen met een beperking aan een baan geholpen dan de jaren daarvoor. De door het kabinet ingevoerde Participatiewet en Quotumwet lijken, samen met de in het sociaal akkoord gemaakte afspraak dat er de komende jaren minstens 125.000 extra banen bijkomen voor de mensen waar het hier om gaat, daarmee aan hun doel te voldoen. En dat doel is flinke stappen te zetten naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Juist ook mensen voor wie dat, door een handicap bijvoorbeeld, niet vanzelfsprekend is.

Met de Participatiewet is niet meer het stempeltje dat mensen krijgen doorslaggevend, maar wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en wat er voor nodig is om daar te komen. De Quotumwet (officieel: Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten) is de stok achter de deur die er voor moet zorgen dat werkgevers (en de overheid zelf) de in het sociaal akkoord gemaakte afspraak over minstens 125.000 extra plekken nakomen. Doen ze dat namelijk niet, dan volgt er een wettelijke verplichting; inclusief boete bij het daaraan niet voldoen.

Uit de vrijdag verschenen eerste tussenstand bleek dat het bedrijfsleven met meer dan 9000 extra banen ruim op schema zit. De overheid (die toch een voorbeeldfunctie heeft) blijft daar met dik 1500 extra banen bij achter. Dat zouden er eind dit jaar 3000 moeten zijn. Daar moet dus méér dan een tandje bij.

Maar al met al goed nieuws natuurlijk. Mensen met een beperking hebben absoluut kwaliteiten en werkgevers lijken dat steeds beter te zien. Daarnaast beseffen ze steeds vaker dat maatschappelijk verantwoord ondernemen méér is dan Max Havelaarkoffie schenken en kringlooppapier gebruiken. Het gaat er juist ook om om iedereen een kans te geven in je bedrijf, ervoor te zorgen dat je personeelsbestand een afspiegeling is van onze samenleving. Daar is uiteindelijk iedereen het meest mee geholpen: de werknemer in kwestie, zijn of haar collega’s, de onderneming en onze samenleving als geheel.

Natuurlijk blijft de Partij van de Arbeid scherp op het vervolg. Een goed begin is het halve werk, maar we zijn er zeker nog niet. Een van de speerpunten de komende tijd is het inzetten op voldoende zogenoemde ‘beschutte’ werkplekken. Dat zijn banen voor mensen die ook ontzettend graag willen, maar die door hun beperking slechts een beperkte ‘verdiencapaciteit’ hebben. Ook zij verdienen een kans. Daarom moeten er bovenop de eerder genoemde 125.000 banen nog eens 30.000 beschut werkplekken worden gerealiseerd. De Partij van de Arbeid maakt zich daar sterk voor.

Delen: