Meer mensen aan het werk en meer geld in de portemonnee

Meer mensen aan het werk en meer geld in de portemonnee

Meer mensen aan het werk en meer geld in de portemonnee
Foto / PvdA Facebook 

Door Henk Nijboer op 17 juni 2015 Delen  

Meer banen en meer koopkracht is topprioriteit voor de Partij van de Arbeid. De PvdA is daarom blij dat het kabinet het eens is geworden met de coalitiepartijen over een belastingplan waar Nederland mee aan het werk kan. Een belastingplan dat in het teken staat van meer banen, meer inkomen en rechtvaardigheid.

De gevolgen van de crisis zijn na zeven jaar nog altijd voelbaar. We hebben moeilijke maatregelen moeten nemen. Nu het weer beter gaat met Nederland is het tijd dat iedereen dat gaat merken. Meer en betere banen. En degenen die al aan het werk zijn gaan minder belasting betalen en houden meer over in hun portemonnee.

Het moet aantrekkelijker worden voor bedrijven om mensen in dienst te nemen, zodat alle mensen die zich de komende jaren op de arbeidsmarkt melden een goede baan kunnen krijgen. Er komen de komende twee jaar volgens het CPB al meer dan 200.000 banen bij, maar de werkloosheid blijft te hoog. Door het aannemen van mensen aantrekkelijker te maken kunnen we de werkloosheid sneller laten dalen en wordt de trend dat schoonmakers, bouwvakkers en mensen die werken in de thuiszorg met onzekere flexbanen genoegen moeten nemen, gekeerd. Ook zij kunnen weer gewoon in loondienst met een net arbeidscontract. Door onder andere de arbeidskorting voor inkomens van 20.000 tot 50.000 euro met ruim 650 euro te verhogen en werkgevers een loonkostenvoordeel van wel 2.000 euro te geven bij het aannemen van mensen met een bescheiden inkomen – zoals conciërges, onderwijsondersteuners, schoonmakers, hulpen in de huishouding, vulploegmedewerkers in de supermarkt – kunnen op 35.000 banen worden gecreëerd. Dit is een grote stap die al volgend jaar kan worden gezet richting het doel van 100.000 banen.

De PvdA wil dat iedereen het herstel gaat voelen in de eigen portemonnee. In het nieuwe belastingplan gaan lagere en middeninkomens er per maand substantieel op vooruit. De kinderopvangtoeslag wordt verhoogd tot wel 50 euro per maand. We verhogen de belastingkorting voor gezinnen met ruim 250 euro. Het belastingtarief voor inkomens tussen de 20.000 en 60.000 euro per jaar gaat met meer dan 2 procentpunt omlaag. In totaal daalt de gemiddelde belasting per werkend huishouden met 800 tot 2.000 euro per jaar.

De PvdA wil ook een rechtvaardiger stelsel, met een eerlijke bijdrage van vermogenden en bedrijven. De kleine spaarder behaalt nu vaak niet de 4% rendement waarvan wordt uitgegaan. Dit moet anders. Het belastingplan komt met een alternatief waar beter wordt gekeken naar werkelijk behaalde rendementen. Bedrijven moeten ook een rechtvaardige bijdrage leveren. Fiscale sluiproutes worden dichtgeschroeid en uitstel/afstel-constructies worden aangepakt. Fiscale regelingen voor bedrijven kunnen op die manier weer worden gericht op waar ze voor bedoeld zijn: groei en werkgelegenheid. Ons bedrijfsleven is gezond en we roepen bedrijven die daarvoor de ruimte hebben de lonen te verhogen. Ook dit dient het belang van meer koopkracht en werkgelegenheid.

Na moeilijke jaren gaat het nu weer beter met Nederland. Het wordt nu tijd dat mensen iets terug zien voor de offers die we van hen hebben gevraagd. De PvdA zal zich de komende periode blijven inzetten voor meer koopkracht, meer banen en een rechtvaardiger belastingstelsel.

Delen: