Meer loon voor werknemers

Meer loon voor werknemers

Door Henk Nijboer op 12 februari 2017 Delen  

De bedrijfswinsten en de beurzen bereiken de afgelopen tijd recordhoogtes. De spaarpotten van grote bedrijven puilen uit. De investeringen stijgen ook weer. Maar werknemers zien dit niet terug in hun salaris. De balans tussen wat werkgevers en werknemers verdienen, is uit het lood geslagen ten nadele van werknemers. Die onrechtvaardigheid wil de PvdA herstellen. Daar moeten bedrijven zelf veel aan doen, maar er is meer nodig want de ervaring van de afgelopen jaren leert dat het bedrijfsleven de lonen onvoldoende verhoogt. Daarom willen wij dat de overheid ingrijpt.

De PvdA pleit er vandaag voor om de werkgeverspremies te verhogen met 1 procent van wat we met zijn allen verdienen, dat is ongeveer 8 miljard euro.

Daarmee verlagen we de belasting voor werknemers. Werknemers houden zo meer geld over zonder dat werkgevers de lonen hoeven te verhogen. Dat is goed voor de koopkracht, want werknemers houden een hoger nettoloon over. Op deze manier zorgen we voor meer banen en zorgen we er tegelijkertijd voor dat werknemers het economisch herstel ook voelen in de portemonnee.

De weg uit de crisis hebben we samen ingeslagen. Van veel mensen is een bijdrage gevraagd. Dat was niet altijd eenvoudig, want de gevolgen van de crisis werden door iedereen gevoeld. Toch zijn mede dankzij de inzet van de PvdA de salarissen in de publieke sector van onder andere onderwijzers, militairen en zorgmedewerkers gestegen. Terecht. Maar de PvdA wil dat iedereen profiteert. Samen hebben we de crisis het hoofd geboden, nu het beter gaat is het tijd om ook samen de vruchten te plukken.