Meer kansen voor mensen met een beperking

Meer kansen voor mensen met een beperking

Foto Shutterstock / Arthimedes

Door John Kerstens op 18 november 2016 Delen  

Ik ben blij met de vandaag door staatssecretaris Jetta Klijnsma gepresenteerde ‘kandidatenverkenner’. Die bevat de volledige profielen (‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik’) van tienduizenden mensen met een arbeidsbeperking. Met deze ‘kandidatenverkenner’ zal het maken van een match tussen een vacature en een geschikte kandidaat een stuk eenvoudiger worden. En dat helpt weer bij het waarmaken van de ‘125.000-banenafspraak’ die het kabinet in het sociaal akkoord in 2013 met werkgevers maakte. Op dit moment, zo blijkt uit de laatste meting, lopen zowel het bedrijfsleven en de overheid op schema met het nakomen van die afspraak.

Werk is veel meer dan een  maandelijks loonstrookje en het daarbij horende salaris.

Werk is het hebben van sociale contacten, levenservaring opdoen, jezelf ontwikkelen, meedoen, er toe doen. Werk maakt, zo blijkt uit allerlei onderzoeken, mensen gelukkiger. Met de Participatiewet helpen we mensen met het vinden van een baan. Zodat ze, gewoon als collega tussen de collega’s, aan de slag kunnen. In het bedrijfsleven of bij de overheid zelf.

Tevreden ben ik ook met het deze week in de Eerste Kamer aangenomen voorstel om de zogenaamde ‘no riskpolis’ permanent te maken. Die zorgt ervoor dat het financiële risico dat werkgevers lopen als iemand ziek wordt blijvend wordt afgedekt. Dat maakt het voor werkgevers makkelijker om iemand met een beperking een baan aan te bieden. We blijven op deze manier stappen zetten, we zorgen ervoor dat meer mensen met een beperking aan de slag kunnen.

Volgende week behandelen we in de Tweede Kamer de volgende stap waarop ik heb aangedrongen. Waar werkgevers en de overheid op schema liggen met het nakomen van de banenafspraak, blijven gemeenten lelijk in gebreke. Regelmatig worden mensen met een uitkering afgescheept in plaats van dat ze (zoals overeengekomen) netjes loon krijgen. En dat pikken we niet. Na er vorig jaar al 100 miljoen euro extra voor te hebben vrijgespeeld, pleit ik er al langer voor om gemeentes wettelijk te verplichten voldoende beschutte werkplekken in te vullen. Het is dus goed nieuws dat het wetsvoorstel waarin dat geregeld wordt er nu ligt.

Delen: