Meer kansen voor afgestudeerde vakmensen

Meer kansen voor afgestudeerde vakmensen

Door Jet Bussemaker op 15 april 2013 Delen  

MBO-scholen gaan alleen nog opleidingen aanbieden waarvoor in de regio voldoende arbeidsmarktperspectief is. De ministerraad heeft ingestemd met mijn voorstel om de kansen van jongeren met een MBO-diploma op de arbeidsmarkt te vergroten. Dat betekent dat MBO-scholen studenten voorafgaand aan de keuze voor een opleiding beter gaan voorlichten over hun kansen op de arbeidsmarkt en dat zij hun opleidingenaanbod beter gaan afstemmen op het regionale bedrijfsleven en andere instellingen in de regio.

Ook wordt het mogelijk om opleidingen waar vanuit de arbeidsmarkt geen vraag naar is sneller te sluiten. Ook in de toekomst moeten afgestudeerde vakmensen aan de slag kunnen en moeten bedrijven in hun regio kunnen rekenen op voldoende en goed opgeleid personeel.

De huidige economische situatie vraagt van het bedrijfsleven om samen met onderwijsinstellingen om goed na te blijven denken hoe de arbeidsmarkt in hun regio er in de toekomst uitziet en welke werknemers daarvoor nodig zijn. Gelukkig zie ik steeds meer scholen en bedrijven die verder durven te kijken dan de dag van morgen. Komende jaren gaan veel oudere werknemers met veel kennis met pensioen. Nu investeren in stageplaatsen levert bedrijven straks een goed opgeleide werknemer op.

Ik heb vertrouwen in een goede aanpak van instellingen zelf, maar wil in het belang van de studenten en hun toekomst een stok achter de deur hebben en kunnen ingrijpen wanneer MBO-scholen opleidingen blijven aanbieden die onvoldoende aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Studenten mogen daar niet de dupe van zijn, vandaar dat het mogelijk wordt om dit soort opleidingen indien nodig uiteindelijk te sluiten.

Lees meer over het voorstel op rijksoverheid.nl >