Meer invloed huurders bij woningcorporaties

Meer invloed huurders bij woningcorporaties

Meer invloed huurders bij woningcorporaties
Foto Flickr / FaceMePLS

Door Jacques Monasch op 8 december 2014 Delen  

Uit het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties is gebleken dat de woningcorporaties tot nu toe te veel hun eigen gang konden gaan. Er was te weinig tegengas en controle van huurders en gemeenten. Huurders mochten nooit meebeslissen, maar kregen tegelijkertijd wel de rekening. Dit is onacceptabel. Het roer moet om. Huurders moeten meer zeggenschap krijgen op woningcorporaties. Daarom dien ik samen met SP en D66 een aantal amendementen in bij de Herziene Woningwet. Deze wet zal bepalen wat de taken zijn van de woningcorporaties en wie de zeggenschap hierover heeft.

Om de fouten van het miljardendebacle bij onder andere de woningcorporatie Vestia in de toekomst te voorkomen, moeten we maatregelen nemen. Ten eerste willen we te grote corporaties verplichten zich op te delen. Zo kunnen ze weer actief worden in de regio in plaats van door het hele land.

Daarnaast moeten huurders zelf huurderscommissarissen aan kunnen wijzen voor de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Ook is het van belang dat huurders instemmingsrecht en volwaardige inspraak krijgen bij de afspraken die gemeenten en corporaties maken bij investering zoals stadsvernieuwing. Op deze manier kunnen de huurders mee onderhandelen en bepalen zij wat het beste is voor hun corporatie. Zij zijn immers degenen die in de wijken wonen, de huur betalen en de buurt het best kennen.