Meer huurwoningen bouwen, wachtlijsten aanpakken

Meer huurwoningen bouwen, wachtlijsten aanpakken

Meer huurwoningen bouwen, wachtlijsten aanpakken
Foto Flickr / FaceMePLS

Door Jacques Monasch op 29 oktober 2014 Delen  

De PvdA wil dat er voor iedereen een betaalbare woning beschikbaar is. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn helaas nog steeds te lang. Teveel mensen vallen tussen wal en schip. Het huurbeleid kan daarom beter en eerlijker. We willen dat het kabinet de strijdt aanbindt tegen de wachtlijsten door de bouw van meer huurwoningen te stimuleren. Daarom stel ik vandaag samen met de VVD aan het kabinet voor om de nieuwbouw van sociale huurwoningen onder de 600 euro per maand buiten de verhuurdersheffing te laten vallen. 

Hiermee maken we nieuwbouw van meer sociale huurwoningen aantrekkelijker voor corporaties. Deze maatregel moet ook gaan gelden voor het ombouwen van leegstaande kantoren en zorgvastgoed tot huurwoningen.

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn nog steeds te lang. De PvdA wil daarom gericht de bouw van woningen een stevige impuls geven. Dat kan door de bouw van betaalbare sociale huurwoningen tot 600 euro per maand en de omzetting van lege kantoren en zorgvastgoed naar nieuwe huurwoningen financieel aantrekkelijk te maken. Voor de toename van die woningen gebouwd in de komende vijf jaar hoeft geen verhuurderheffing te worden betaald. Zo hebben jongeren en starters meer kans op een woning, worden er nieuwe sociale huurwoningen voor lage inkomensgroepen gebouwd en stimuleren we de werkgelegenheid in de bouw. Daarmee pakken we de wachtlijsten aan en maken we het huurbeleid beter en eerlijker.

Ik doe deze voorstellen samen met mijn collega van de VVD tijdens het debat over de begroting Wonen en Rijksdienst. Eerder adviseerde het Centraal Planbureau al om de nieuwbouw van woningen fiscaal vrij te stellen van de verhuurderheffing. Nu corporaties hun bedrijfsvoering aan het verbeteren zijn en soberder zijn gaan werken, is dit een goed moment om deze maatregel door te voeren. Voor de netto-nieuwbouw (nieuwbouw minus sloop) van investeringen door verhuurders komt de verhuurdersheffing hiermee te vervallen. Dat leidt tot een forse besparing op de exploitatiekosten, de huren kunnen daardoor laag blijven en het prikkelt verhuurders juist in dit segment te bouwen.

Ook voor jongeren, starters en ZZP’ers met een wat grotere portemonnee is enorme behoefte aan huurwoningen in het middensegment in onze steden. Daarom willen wij ook de bouw van huurwoningen in dit segment stimuleren. Dat doen we door het ombouwen van kantoren en zorgvastgoed enerzijds vrij te stellen van de verhuurdersheffing, en anderzijds niet in aanmerking te laten komen voor het woningwaarderingstelsel, de huurtoeslag en de huurprijsbescherming. De normale huurrechtbescherming blijft er verder vanzelfsprekend wel op van toepassing.
Beide stimulerende maatregelen gelden voor een periode van 5 jaar. Hiermee brengen we de doorstroming op de woningmarkt op gang, creëren we lucht in de sociale huurmarkt en pakken we de wachtlijsten aan. En door meer te bouwen geven de werkgelegenheid in de bouw ook een belangrijke impuls.