Meer grip én meer verantwoordelijkheid bij migratieaanpak

Amsterdam Migration Summit

Meer grip én meer verantwoordelijkheid bij migratieaanpak

Foto PvdA / Dirk Hol

Door Lodewijk Asscher op 19 juni 2018 Delen  

Wereldwijd zijn meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht voor geweld, armoede of klimaatverandering.

De VN-Vluchtelingenorganisatie voorspelt dat het aantal vluchtelingen nog verder gaat toenemen. Migratie kent vele oorzaken en betekent vaak een persoonlijk drama voor de persoon in kwestie.

Vanuit Afrika wordt de komende decennia verwacht dat alleen al door bevolkingsgroei en gebrek aan kansen steeds meer mensen een beter bestaan in Europa willen zoeken. Migratie en de vluchtelingenproblematiek leidt tot steeds diepere scheidslijnen in onze samenleving. Tot steeds diepere scheidslijnen in Europa.

Als sociaaldemocraten moeten we durven een nieuwe, lange-termijn aanpak voor te stellen met betere oplossingen.

De onmacht van Europese regeringsleiders zie je terug in de ruzie over de boot met meer dan zeshonderd mensen aan boord die werd geweigerd door Italië, maar verwelkomd door Spanje. Aan de crisis in de Duitse politiek. Maar vooral aan het feit dat er nog steeds mensen verdrinken. Terecht verwachten mensen van de politiek een antwoord. Een Europese aanpak die grenzen stelt aan de instroom en tegelijk vluchtelingen bescherming biedt.

Als sociaaldemocraten moeten we durven een nieuwe, lange-termijn aanpak voor te stellen met betere oplossingen. Vanuit ons verlangen om mensen in nood te helpen en tegelijk de verzorgingsstaat te beschermen die hier is opgebouwd. Naast meer grip is er dus ook meer verantwoordelijkheid nodig voor een menswaardige aanpak. Om die reden heb ik, samen met SP.A leider John Crombez, sociaaldemocratische partijleiders uit Italië, Denemarken en Oostenrijk uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen in Amsterdam.

De PvdA wil:

  1. Een gerichte, intensieve aanpak van de grondoorzaken van migratie. Dat betekent een Marshallplan voor Afrika dat zich richt op eerlijke ontwikkeling daar.
  2. Een Europees investeringsprogramma ter verbetering van leefomstandigheden en perspectief in de regio (zowel de steden als de vluchtelingenkampen) waar veel mensen worden opgevangen
  3. Een snel en duidelijk terugkeerbeleid van mensen die geen bescherming nodig hebben in combinatie met effectieve afspraken met landen van herkomst.
  4. Bescherming in de regio en in veilige derde landen onder toezicht van de VN en medegefinancierd door de EU. Maar met behoud van het recht op individuele toetsing van asielaanvragen in Europa.
  5. In plaats van vluchtelingen in de handen te drijven van mensensmokkelaars, neemt Europa verantwoordelijkheid door de meest kwetsbare vluchtelingen in Europa op te nemen via hervestiging
  6. Het aantal vluchtelingen dat via hervestiging in Europa wordt opgenomen is afhankelijk van de wereldwijde nood. Flexibele plafonds worden daarvoor toegepast.
  7. Vluchtelingen die hiervoor in aanmerking komen worden eerlijk verdeeld over de Europese landen. Iedereen doet mee, of worden gekort op Europese subsidies.
  8. Migranten die in Nederland mogen blijven accepteren de rechtsstaat en de waarden van de Nederlandse samenleving als spelregels.
  9. Er moet vanaf dag één geïnvesteerd worden in integratie op maat, het leren van de Nederlandse taal en het begeleiden naar werk Daar zetten we vol op in.
  10. Er komt een intensieve aanpak van segregatie in wijken en scholen om te zorgen dat alle kinderen ten volle hun kansen kunnen grijpen in de Nederlandse samenleving en om te voorkomen dat toekomstige generaties vast komen te zitten in parallelle samenlevingen.

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid