Meer geld voor de kinderopvang

Meer geld voor de kinderopvang

Door Keklik Yücel op 4 oktober 2013 Delen  

Vandaag heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot onze grote tevredenheid besloten om volgend jaar 100 miljoen euro extra te investeren in de kinderopvang. Samen met GroenLinks drong de Partij van de Arbeid hier vorige week al op aan bij de Algemene Politieke Beschouwingen met de motie Van Ojik/Samsom.

Deze week heb ik in debat met minister Asscher onze wens om te investeren in de kinderopvang nogmaals benadrukt. Dit is volgens de PvdA nodig vanwege de grote problemen waar de sector mee te kampen heeft als gevolg van bezuinigingen die in voorgaande jaren zijn doorgevoerd in combinatie met de hoge werkloosheid. Deze extra investering geeft de sector rust en de ouders duidelijkheid.

Uit recente cijfers is gebleken dat er, net als vorig jaar, dit jaar opnieuw sprake is van een sterk teruglopende vraag naar kinderopvang. Doel van deze extra investering is om de kinderopvang weer financieel toegankelijker te maken voor ouders, zodat zij hun werk kunnen blijven combineren met zorg voor de kinderen, en zo de vraag naar kinderopvang wordt gestimuleerd. De 100 miljoen komt bovenop de 50 miljoen euro die het kabinet eerder al beschikbaar had gesteld voor het indexeren van de kinderopvangtoeslag in 2014. Hierdoor profiteren zowel lagere inkomens als midden en hogere inkomens.

Met de extra financiële middelen die nu door de minister beschikbaar zijn gesteld geeft het kabinet uitvoering aan de motie Hamer/Van Nieuwenhuizen die eind vorig jaar door de Kamer werd aangenomen. In die motie werd het kabinet verzocht om te komen met een structurele oplossing voor de problemen in de kinderopvang.

Later dit jaar zal de minister in dit kader nog komen met een voorstel om de verschillende vormen van kinderopvang beter op elkaar af te stemmen, onder meer wat betreft de financiering. Ook zal er meer nadruk komen op pedagogische kwaliteit en de rol van kinderopvang bij de ontwikkeling van kinderen.