Extra geld uittrekken voor politie

Extra geld uittrekken voor politie

Door Attje Kuiken op 15 september 2010 Delen  

De PvdA wil dat in de komende kabinetsperiode extra geld wordt uitgetrokken voor de politie. Dat stond ook in ons verkiezingsprogramma. Mede ingegeven door nieuwe onderzoeken waaruit blijkt dat de politie meer kost en dat we meer van de politie vragen dan met het huidige budget kan worden gedaan. Dat extra geld willen wij besteden aan agenten op straat en rechercheurs voor de opsporing. Daarnaast blijven we inzetten op slimmer en zuiniger werken door vermindering van de bureaucratie, het schrappen van managementlagen en goedkopere ICT.

De Tweede Kamer houdt vanavond een spoeddebat met de minister over bezuinigingen bij de politie.  Ik zal in dat debat vragen hoe het nu precies zit met de financiële situatie van de politie. Belangrijk is ook de vraag waar het extra geld vandaan wordt gehaald wordt. De PvdA wil niet dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs.

Ten slotte willen wij van de minister weten hoe hij er voor gaat zorgen dat er voldoende politieagenten in opleiding worden aangenomen. Ook in toekomst willen we kunnen beschikken over voldoende agenten.