Meer duidelijkheid over dokterstitels

Meer duidelijkheid over dokterstitels

Meer duidelijkheid over dokterstitels
 Foto Flickr / Alex Proimos

Door Lea Bouwmeester op 19 november 2015 Delen  

Iedere patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat hij de zorg krijgt die nodig is. Van een bevoegde en bekwame arts, die betrouwbaar met gegevens om kan gaan. Daarom wil ik dat het medisch beroepsgeheim beter beschermd wordt en er vooraf meer duidelijkheid komt over hoe een dokter zich mag noemen. Zodat patiënt en dokter samen in vertrouwen tot de beste zorg komen.

Op dit moment is er een oerwoud aan titels die dokters kunnen voeren. Dat zorgt voor problemen, want hoe weet je nu als patiënt wie je voor je hebt en of de arts bekwaam is? Neem bijvoorbeeld de ‘cosmetisch arts’, dat klinkt als een dokter die is opgeleid voor plastische ingrepen. In werkelijkheid kan het echter ook een gewone basisarts zijn, zonder vervolgopleiding. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden waarbij patiënten op het verkeerde been worden gezet en daardoor niet de beste zorg krijgen. Ik wil daarom dat er meer duidelijkheid komt over dokterstitels. Deze moeten beter worden vastgelegd, horend bij een gevolgde opleiding. Dat is goed voor de patiënt, zodat deze kan vertrouwen op zijn arts. En ook goed voor zorgverleners en dokters zelf, zodat er geen twijfel bestaat over hun kwaliteit en deskundigheid.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat patiënten er altijd op kunnen vertrouwen dat wat zij bespreken met hun arts, ook echt tussen hen blijft. In hele uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een zwaar misdrijf of keiharde fraude, mag echter het dossier van de patiënt wel worden ingezien. Dat moet echter niet zomaar kunnen. Mijn voorstel is om dan een “commissie van wijzen” te betrekken, met hierin een arts, jurist en een leek, een onafhankelijk persoon die niet inhoudelijk betrokken is bij de zaak. Zij kunnen dan controleren of het vooraf met de patiënt is besproken, en of de privacy van de patiënt goed wordt geborgd. Ook moet het uitgangspunt zijn dat het vooraf met de patiënt wordt besproken. Zo zorgen we ervoor dat de privacy nog beter wordt beschermd en dat patiënten altijd op de hoogte zijn als hun dossier in een bijzonder geval wordt ingezien.