Meer bouwen om toename vluchtelingen op te vangen

Meer bouwen om toename vluchtelingen op te vangen

Meer bouwen om toename vluchtelingen op te vangen
Foto: Flickr / Jeroen Mul

Door Jacques Monasch op 2 september 2015 Delen  

Het toekennen van sociale huurwoningen aan vluchtelingen mag niet leiden tot langere wachtlijsten. Er moeten meer sociale huurwoningen gebouwd worden. De wachtlijsten zijn al lang en duizenden mensen zitten in onzekerheid over het krijgen van een huurwoning. Dat kan en mag niet verder onder druk komen te staan. Daarom wil de PvdA dat minister Blok na de Europese top over de vluchtelingenproblematiek aan tafel gaat met gemeenten, woningcorporaties en bouwers om concrete plannen te maken om meer huurwoningen te bouwen.

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben net als alle Nederlanders recht op een woning. Hun toekomst ligt in Nederland en niet in oorlogsgebied. Met de verwachte toename van het aantal vergunninghouders moet het aantal beschikbare woningen uitgebreid worden. Anders bouwen, kleiner en meer de hoogte in, ombouw van kantoorpanden, containerbouw, vergroten onzelfstandige ruimte, minder slopen, het herverdelen van de verplichte taakstelling per gemeente: er zijn tal van mogelijkheden om de vraag op te vangen. Zo moet voorkomen worden dat de wachttijd voor overige woningzoekenden niet verlengd wordt.

Het kabinet moet daarom samen met gemeenten en bouwers om de tafel gaat zitten en met een plan van aanpak komen hoe dit probleem kan worden opgevangen. Geen vage plannen en praatplatforms, maar zo nodig een landelijke doorzettingsmacht met concrete getallen in aanwijsbare plaatsen in Nederland.