Meer belasting over villa’s

Meer belasting over villa’s

Door Paul Tang op 29 januari 2010 Delen  

Eigenaren van een duur huis gaan daarover meer belasting betalen. Dat
voorstel heeft het kabinet vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is een
duidelijk voorbeeld van de sterkste schouders die ook de zwaarste lasten dragen.
Dat is juist in deze economische moeilijke tijd zo hard nodig.

De fiscale subsidies voor de duurste huizen, de villa’s dus, gaan nu onnodig
naar de allerrijksten. Het is meer dan terecht dat het kabinet deze beperkt. Het
kabinet had al besloten om vanaf 2010 het zogeheten eigenwoningforfait voor
woningen met een waarde boven de één miljoen euro in de periode van 2010 tot
2016 stapsgewijs te verhogen van 0,55 naar 2,35 procent. Nu heeft het kabinet
ook besloten de grens van 1 miljoen euro vanaf 1 januari 2011 niet meer te
indexeren

Momenteel zijn er circa 24,5 duizend koopwoningen met een WOZ-waarde boven de
1 miljoen euro. Dit is ongeveer een half procent van de totale
koopwoningvoorraad en circa 0,3 procent van de totale woningvoorraad (koop- en
huurwoningen). Dit betekent dat na verloop van tijd steeds meer woningen met een
waarde van 1 miljoen euro en meer zullen komen. Uitgaande van ee nnominale
huizenprijsstijging in de toekomst van  gemiddeld 3,5 procent per jaar, dan
heeft over vijftien jaar circa acht procent van de koopwoningen een waarde boven
de 1 miljoen.

Delen: