Geef 113 meer bekendheid

Geef 113 meer bekendheid

Geef 113 meer bekendheid

Door Grace Tanamal op 30 september 2015 Delen  

In 2014 hebben 1.835 mensen een einde aan hun leven hebben gemaakt. Die cijfers komen hard binnen. Iedere dag plegen gemiddeld vijf Nederlanders suïcide. Dat zijn vijf verloren levens, vijf rouwende families, tientallen levens die op dat moment onomkeerbaar veranderen. Dat maakt intens verdrietig. Ondanks dit hoge aantal, is het aantal zelfdodingen voor het eerst sinds jaren licht gedaald. Er lijkt sprake van een lichte trendbreuk. Een klein lichtpuntje bij een droevig onderwerp. Ik vind dat er alles aan gedaan moet worden om de dalende trend volgend jaar voort te zetten. Daarom moet het speciale telefoonnummer 113 meer bekendheid krijgen. Ik heb de minister gevraagd daar werk van te maken.

In het Nationaal Programma Suïcidepreventie wordt met verschillende maatregelen en verbeterde samenwerking tussen betrokkenen geprobeerd het aantal suïcides te verminderen. Dit programma is er mede door inzet van de PvdA gekomen. Het voorkómen van suïcides is echter een moeilijke opgave. Het gaat immers om zeer kwetsbare mensen die zelfdoding als enige uitweg zien voor hun zorgen. Ze zijn de wanhoop nabij. Vaak hebben familie en vrienden niet door dat hun naaste zo diep in de put zit. Ook gaat het vaak om mensen waarvan de problemen niet bekend zijn bij een arts. Het gaat om mensen die niet op tijd de juiste hulp krijgen. Het is daarom van groot belang dat mensen ergens laagdrempelig terecht kunnen met hun zorgen of vragen. De PvdA vindt dat het programma Suïcidepreventie daarvoor te weinig soelaas biedt.

Ik ben daarom enorm blij met het platform 113. Mensen met suïcidale gedachten kunnen daar, zonder dit te hoeven bespreken met een arts of familie, anoniem via de telefoon of chat terecht met hun zorgen. De professionals van 113 zijn gespecialiseerd in het bieden van de juiste hulp. Zij kunnen een luisterend oor bieden, geruststellen en doorverwijzen. Ook kunnen zij familieleden die zich zorgen maken om hun naaste voorzien van goed advies. 113 kan mensen veel leed besparen. Levens redden. Helaas is 113 nog steeds niet echt bekend bij veel mensen. In een periode zoals deze, waarin het thema suïcide actueel in de media verschijnt, wordt 113 overspoeld met telefoontjes. Mensen die aangeven tot voor kort nooit van het bestaan van 113 te hebben geweten. Mensen die aangeven dat 113 veel had kunnen betekenen als ze er van geweten hadden. Het is een steeds terugkerend fenomeen. Als we suïcidale mensen en hun naasten echt willen helpen, dan moeten zij veel makkelijker de weg naar 113 kunnen vinden. Het kan en moet beter.

Vorig jaar stelde minister Schippers voor te bekijken hoe zij 113 meer bekendheid kan geven. Blijkbaar is dat nog niet gelukt. Vandaag spreken we er in de Kamer over. Ik ga de minister vragen nu écht werk te maken van de bekendheid van 113 en verwacht veel andere partijen aan mijn zijde.