Meer aandacht voor techniekonderwijs

Meer aandacht voor techniekonderwijs

Door Tanja Jadnanansing op 22 januari 2013 Delen  

Techniekonderwijs in Nederland verdient onze volledige aandacht, want er dreigt een groot tekort aan Nederlandse technici. Werkgevers verwachten dat er over drie jaar 155.000 vacatures in de techniek zijn en er is nu al grote behoefte aan ingenieurs en ander hooggeschoold technisch personeel. Het tekort is zo groot dat hightechbedrijven naar het buitenland dreigen uit te wijken. Daarom maakt de Partij van de Arbeid zich sterk voor goed technisch onderwijs op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. We hebben immers duizenden technici nodig om al die banen in de technieksector te behouden.

Samen met mijn VVD-collega Anne-Wil Lucas heb ik gepleit voor versterking van het Masterplan Bèta & Technologie (pdf), waardoor er geld beschikbaar komt voor meer focus op techniek in het basisonderwijs. Dit moet ervoor zorgen dat het talent voor techniek bij kinderen eerder wordt herkend. We moeten interesse in bètavakken al op jonge leeftijd aanmoedigen en jongeren met talent voor deze vakken kennis laten maken met de technische sector.

Zelf heb ik afgelopen weekend gesproken met pabo-studenten van Hogeschool Windesheim. Zij vertelden mij hoe leuk kinderen techniek vinden zodra ze er achter komen dat het meer is dan knutselen of een les handenarbeid, waar het nu nog vaak bij blijft. Kinderen weten vaak niet hoe interessant techniek is, zelf dingen te ontwerpen en proefjes te doen en daar moeten we verandering in brengen. De studenten gaven aan dat zij als leerkracht de tijd moeten krijgen en de tijd moeten nemen om met techniek aan de slag te gaan.

Met ons amendement hebben we een eerste stap gezet voor meer tijd en aandacht voor techniek op de basisschool. Zodat we de technici van de toekomst gewoon hier in Nederland op gaan leiden. Maar ook op de korte termijn moeten we jongeren motiveren om voor techniek te kiezen.

In het voortgezet onderwijs moeten jongeren en ouders gewezen worden op de uitdaging die techniek biedt. Toen ik onlangs met ouders in een buurthuis in Den Haag sprak over de mogelijkheden die er liggen in de techniek bleek dat zij deze optie nog helemaal niet hadden overwogen. Daar moeten we verandering in brengen. Op het vmbo kunnen we dit doen door in te zetten op goede vakscholen en voor havo- en vwo-scholieren via bijvoorbeeld het Technasium.

Voor jongeren en ouders moet duidelijk worden hoe goed technische opleidingen zijn en wat een goede mogelijkheden ze voor de toekomst bieden.

Met voldoende en goed opgeleide technici zorgen we ervoor dat bedrijven niet over de grens hoeven te kijken voor voldoende personeel en houden we deze banen in Nederland. De komende jaren moeten er meer dan 150.000 vacatures opgevuld worden, laten we dit doen door Nederlandse jongeren met talent voor techniek!