Meer aandacht voor scholing politici

Meer aandacht voor scholing politici

Scholing voor, tijdens en na de politieke loopbaan is een belangrijk middel
om te investeren in de kwaliteit van onze lokale politici. Daarom pleit ik voor
een betere scholing van politici en het vernieuwen van de wachtgeldregeling voor
politici en bestuurders.

Afgelopen vrijdag maakte het Kabinet bekend dat de wachtgeldregeling voor
politici en bestuurders wordt vernieuwd. Een goede zet! De meeste mensen zijn
het er wel over eens dat de huidige wachtgeldregeling voor politici en
bestuurders niet meer van deze tijd is.

Op voorstel van minister Ter Horst is besloten om een sollicitatieplicht in
te voeren en om de duur van het wachtgeld tot vier jaar te beperken. Ook komt er
een einde aan de zogenaamde 50-plusregeling, waardoor oud-bestuurders die tien
of twaalf jaar wethouder zijn geweest, tot hun pensioen wachtgeld kunnen
krijgen. Mensen met een WW- of bijstandsuitkering zijn ook verplicht actief te
solliciteren dus waarom zou dat niet voor politici gelden?

Als PvdA moeten we in de discussie over wachtgeld voorop blijven lopen. Ik
ben daarom groot voorstander van het plan van onze PvdA voorzitter Lilianne
Ploumen te komen met een erecode voor bestuurders. Politici, en in de eerste
plaats PvdA-politici, moeten het goede voorbeeld geven. Dat zijn we aan onszelf
verplicht.

Maar het is ook goed om eens te kijken naar de oorzaken van het toenemende
gebruik van wachtgeld in Nederland. Steeds meer politici en bestuurders maken
ervan gebruik. De jaarlijkse kosten in Rotterdam bedragen inmiddels € 1.5
miljoen. Hoe komt dat nu?

Het antwoord zit ‘m voor een belangrijk deel gelegen in het toenemend aantal
politici dat voortijdig vertrekt na een politiek conflict. In 2006 ging het in
heel Nederland om een aantal van 53 (cijfers Binnenlands Bestuur). In 2007 ging
het er om 77 en in 2008 zelfs om 122! In 2009 gaat dat cijfer ongetwijfeld weer
hoger uitkomen. De trend van toenemend voortijdig vertrek lijkt niet meer te
stuiten.

Besturen in een politieke omgeving wordt steeds complexer. Ambtenaren zijn
steeds beter opgeleid en gemeenteraadsleden zijn terecht steeds kritischer op
het presteren van onze Nederlandse bestuurders. Het zou goed zijn als het
Kabinet daar ook aandacht voor heeft. Ik pleit daarom voor een
professionaliseringsprogramma. Scholing voor, tijdens en na de politieke
loopbaan is een belangrijk middel om te investeren in de kwaliteit van onze
lokale politici. En dat is hard nodig. De kans dat wethouders voortijdig
vertrekken wordt zo minder groot. En áls ze uitvallen komen ze waarschijnlijk
sneller weer aan het werk. Dat is niet alleen goed voor een verminderd gebruik
van wachtgeld, maar ook goed voor het functioneren van de lokale democratie.

Delen: