Meer aandacht voor problemen krimpgebieden

Meer aandacht voor problemen krimpgebieden

Door Albert de Vries op 5 februari 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid wil dat minister Blok de gevolgen van de bezuinigingen op de Rijksoverheid in de krimpgebieden in kaart gaat brengen en vooraf gaat coƶrdineren. Omdat nu ieder ministerie zelf de bezuiniging invult is vaak niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor bepaalde regio’s en worden sommige gebieden onevenredig hard getroffen. Dat moet en kan anders.

Door de minister voorafgaand te laten coördineren wil de PvdA de economische structuur van deze gebieden op peil houden. Een slechte coördinatie van de bezuinigingen kan in gebieden met een afnemende economische activiteit vervelende bijeffecten hebben.

Bij de overheid weet soms de linkerhand niet wat de rechterhand doet. Dat kan ertoe leiden dat in krimpgebieden vlak na elkaar het plaatselijke belastingdienstkantoor, de gevangenis en de sociale verzekeringsbank sluiten. Die combinatie zorgt ervoor dat jonge gezinnen wegtrekken, waardoor de bakker en de slager failliet gaan. We moeten als rijksoverheid meer oog hebben voor dergelijke gevolgen. Door een goede coördinatie kan je deze problemen voorkomen.

Eerder concludeerde ook de Algemene Rekenkamer al dat iedere Rijksorganisatie een eigen plan trekt waardoor de effecten voor krimpregio’s nergens worden bijgehouden. De PvdA wil dat minister Blok de gevolgen per regio in kaart brengt waardoor kwetsbare gebieden kunnen worden ontzien. Een dergelijke ‘voortgangrapportage krimp’ werd voor het laatst gemaakt door minister Van der Laan.

De Tweede Kamer debatteert dinsdagmiddag met minister Blok. Ik ga me ervoor inzetten dat de problemen van krimpgebieden vaker op de agenda in Den Haag komen.

Delen: