Meer aandacht voor persoonlijke wensen bij nieuwe wet langdurige zorg

Meer aandacht voor persoonlijke wensen bij nieuwe wet langdurige zorg

Meer aandacht voor persoonlijke wensen bij nieuwe wet langdurige zorg
Foto stock.xchng / jvangalen

Door Otwin van Dijk op 10 september 2014 Delen  

Vandaag behandelt de Tweede Kamer de Wet langdurige zorg (Wlz). De wet waarmee kwetsbare mensen verzekerd zijn van goede zorg. Mensen die intensieve zorg nodig hebben, moeten daar altijd op kunnen rekenen. 

De PvdA vindt het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk grip houden op hun eigen leven. Ook als je kwetsbaar bent. 

Een zo gewoon mogelijk leven leiden is wat de meeste mensen graag willen. De PvdA wil dat cliënten meer te zeggen krijgen over hun eigen zorg. De behoeften en wensen van mensen moeten bepalend zijn voor de zorg die zij ontvangen. Daarom wil de PvdA dat mensen het recht krijgen om zelf een eigen zorgplan op te stellen. Cliënten bepalen samen met hun zorgverleners wat zij goede zorg en welzijn vinden. Dat kan in een instelling maar ook thuis. Niet een ander maakt dan een plan voor jou, maar jijzelf. Op die manier heb je maximale invloed op je eigen oplossingen.

Mensen verschillen. In hun zorgbehoefte en in hun woonwensen. De tijd dat je alleen kon kiezen tussen grote instellingen of zorg thuis is gelukkig voorbij. Er zijn de afgelopen jaren talloze alternatieven en varianten ontstaan waarbij zorg en wonen gecombineerd worden. Bijvoorbeeld voor kinderen met meervoudige beperkingen of voor ouderen met een grote zorgbehoefte. Kleinschalige initiatieven in de buurt. Zo krijgen mensen de zorg en persoonlijke aandacht die ze nodig hebben. De PvdA wil meer ruimte voor zulke initiatieven.

Maar met alleen een nieuwe wet zijn we er nog niet. De komende tijd moeten we gebruiken om te leren van goede voorbeelden en ruimte bieden voor zorgvernieuwing. Maar ook moeten we de soms buitensporige en onnodige overhead en bureaucratie fors terugdringen. Een vernieuwingsagenda in de zorg is daarom nodig. Natuurlijk zijn de zorgveranderingen ook spannend. Het is belangrijk dat we houvast en zekerheid creëren voor mensen en tegelijkertijd vernieuwing mogelijk maken. Als ik praat met zorgmedewerkers en cliënten merk ik dat zij veel ideeën hebben over hoe het beter kan in de zorg. Laten we die ideeën benutten en de ruimte geven.