Meer aandacht voor jonge mantelzorger

Meer aandacht voor jonge mantelzorger

Door Grace Tanamal op 7 november 2013 Delen  

De PvdA wil dat er meer aandacht komt voor de positie van jonge mantelzorgers in ons land. Er moet beter kunnen worden ingespeeld op de ondersteuning die zij nodig hebben. Tijdens het debat over mantelzorg en vrijwilligerswerk heb ik staatssecretaris Van Rijn hiertoe opgeroepen.

Sommige kinderen leveren al vanaf zeer jonge leeftijd mantelzorg aan hun ouder, broer of zus. Maar wie zorgt er voor deze jonge mantelzorgers? Het is voor hen vaak lastig het hoofd boven water te houden. De zorg die deze jongeren verlenen heeft soms ingrijpende effecten op hun leven. Ze voelen zich soms eenzaam, missen lessen en kunnen niet zo gemakkelijk met vrienden op stap of naar een feestje. We moeten hen echt beter ondersteunen en de kans geven om ook nog gewoon kind te kunnen zijn. Daarom vraag ik de staatssecretaris om de positie van jonge mantelzorger in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) meer aandacht te geven door hen te betrekken via een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’.

Vaak weet men in de wijk of op school niet eens dat een buurt- of klasgenoot thuis voor een ouder of ander familielid zorgt. Terwijl begrip van de omgeving cruciaal is voor jonge mantelzorgers. Daarom wil de PvdA ook meer bekendheid voor de situatie van veel van deze jongeren. Dat dit vaak niet bekend is, komt omdat kinderen zich er soms voor schamen om hier over te vertellen. De overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten gaat hopelijk wel verandering brengen, maar ook goede voorlichting is hard nodig. Met een ouderwetse folder bereiken we kinderen niet, met goede voorlichting in de klas en via social media wel. Jonge mantelzorgers verdienen gewoonweg meer aandacht en ondersteuning.