Meer aandacht voor familieleden van psychiatrische patiënten

Meer aandacht voor familieleden van psychiatrische patiënten

Door Lea Bouwmeester op 1 juni 2012 Delen  

Er moet meer aandacht komen voor de kinderen en familie van patiënten in de
geestelijke gezondheidszorg (GGz) en verslavingszorg. Daarvoor wil ik nog voor
het zomerreces
een
initiatiefnota
indienen, waarin ik pleit voor betere hulp voor familieleden
van een patiënt, specifiek voor de kinderen.

Bekijk de
uitzending
van De Vijfde Dag waarin ik mijn plan toelicht.

Kinderen waarvan de ouders psychisch ziek of verslaafd zijn, zijn heel
kwetsbaar. Ze zijn zorgzaam voor de ouder, terwijl het andersom hoort te zijn.
Ze hebben te maken met schaamte, angst en eenzaamheid. Het risico dat een kind
hierdoor zelf ook problemen krijgt, is heel groot. Daarom: maak van een zorgzaam
kind geen slachtoffer. Als één van de ouders in de verslavingszorg of de GGz
belandt, moet er ook gekeken worden of het kind hulp nodig heeft. Dat hoeft geen
enorme actie te zijn, maar gewoon een klein steuntje in de rug’. Nu zijn
kinderen nog afhankelijk van de goodwill van een instelling om opgevangen te
worden.

Ook andere familieleden moeten meer aandacht krijgen, omdat die er soms zelf
aan onderdoor gaan. Uit onderzoek blijkt dat ook zij regelmatig in de GGz
belanden. Dat ligt niet aan onwil onder het personeel, maar aan het feit dat het
probleem niet altijd wordt erkend en herkend en er gewoon te weinig geld en tijd
is om in te grijpen.

De PvdA heeft al vaker
vragen
gesteld
over tekortkoming in familiebeleid van instellingen en behandelden
in de GGz verslavingszorg. Nu heeft ook
het landelijk
platform GGz aangetoond dat het beter moet en kan
.