Medische fouten kunnen worden voorkomen

Medische fouten kunnen worden voorkomen

Door Tunahan Kuzu op 18 juni 2013 Delen  

Voor de Partij van de Arbeid staat de veiligheid van de patiënt voorop. Niets is pijnlijker dan vermijdbare fouten die uiteindelijk kunnen leiden tot overlijden van een patiënt. Dit moeten we met man en macht voorkomen. De PvdA is blij dat er in de zorg steeds meer aandacht is voor de veiligheid van patiënten. Helaas is dit nog niet vanzelfsprekend. Artsen en verplegers moeten, nog veel meer dan zij nu doen, beseffen dat de veiligheid van patiënten in hun handen ligt.

Helaas maakt aandacht voor patiëntveiligheid nog onvoldoende onderdeel uit van de cultuur in de medische sector. Deze gebrekkige cultuur lijkt de oorzaak te zijn van de vermijdbare fouten die nog steeds dagelijks gemaakt worden. Dit leidt tot 2000 vermijdbare doden per jaar. Een buitengewoon pijnlijke constatering.

Technologie kan een effectieve methode zijn om vermijdbare fouten tegen te gaan is de inzet van technologie. Denk aan de autogordel. Er gaat een irritant piepje af als de gordel niet wordt gedragen. Dergelijke oplossingen zijn ook te bedenken als het gaat om patiëntveiligheid. Zo hebben onderzoekers van de TU Delft in het Reinier de Graaf Gasthuis een tablet op de muur van de operatiekamer opgehangen, die rood kleurt als iets in de operatiekamer niet klopt. De minister heeft ons toegezegd dat ze het idee ondersteunt en dat ze dit gaat meenemen in de Innovatienota die eind 2013 verschijnt. Wij gaan dat in de gaten houden.

Ook wat de veiligheid van de geneesmiddelenketen betreft zijn er stappen te maken. Alleen receptgeneesmiddelen worden vooralsnog voorzien van de echtheidskenmerken die worden vastgesteld in EU-richtlijnen, en geneesmiddelen waarvan er een grote kans op namaak bestaat. De PvdA roept op om alle medicijnen onder dit systeem te brengen. Het verheugt mij dan ook dat Eurocommissaris Borg heeft aangegeven dat hij volgend jaar alle geneesmiddelen wil voorzien van veiligheidskenmerken.