MBO’ers onmisbaar voor arbeidsmarkt

MBO’ers onmisbaar voor arbeidsmarkt

MBO’ers onmisbaar voor arbeidsmarkt
Foto Shutterstock / Goodluz

Door Tanja Jadnanansing op 7 mei 2015 Delen  

Goed opgeleide MBO’ers zijn onmisbaar voor onze arbeidsmarkt. Veel werkgevers staan te springen om jongeren die direct na hun opleiding aan de slag kunnen. Het is dan echter wel noodzakelijk dat het onderwijs goed aansluit op behoeften van werkgevers. Daarom ben ik blij dat minister Bussemaker de deur openzet voor experimenten met een nieuwe, sterk praktijksgerichte leerroute. Zo zorgen we voor goed beroepsonderwijs, waar sprake is van flexibele afstemming tussen arbeidsmarkt en de MBO’s en worden bureaucratische regels weggenomen.

Op dit moment hebben jongeren in het MBO de keuze uit twee verschillende leerroutes: de beroepsopleidende leerweg (BOL) of beroepsbegeleidende leerweg (BBL). In de BOL volgt een scholier vier dagen onderwijs en één dag bedrijfsstage, bij de BBL is er sprake van één dag onderwijs en vier dagen bedrijfsstage. De praktijk wijst echter uit dat dit niet optimaal is voor alle leerlingen, er is een tussenweg nodig. De minister maakt dat nu in een nieuw experiment mogelijk. Vanaf juni kunnen MBO’s een andere leerweg gaan aanbieden, die een combinatie vormt tussen theorie- en praktijkonderwijs. In het experiment starten jongeren met een grondige vakscholing en gaan daarna vooral in de praktijk leren wat ze op de werkvloer moeten kunnen toepassen. Onder andere de Techniekfabriek van spoorbedrijf NedTrain werkt al op deze manier en heeft goede ervaringen met een dergelijke opzet.

Ik vind het goed nieuws dat de minister met haar plannen tegemoet komt aan de wensen van werkgevers als NedTrain. Door intensievere samenwerking tussen de regionale arbeidsmarkt en het onderwijs worden onze jongeren nog beter toegerust op de toekomst. En daarnaast komt er door deze nieuwe leerroute meer flexibiliteit voor jongeren om hun opleiding te volgen zoals zij dat willen.