Max van den Berg voorzitter adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer

Max van den Berg voorzitter adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer

Door De Redactie op 12 september 2015 Delen  

Max van den Berg, commissaris van de Koning in Groningen, is voorzitter van de adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer van de PvdA. Hij volgt Felix Rottenberg op die afgelopen vrijdag zijn functie ter beschikking stelde.

Hans Spekman: ‘Max van den Berg heeft een grote staat van dienst, zowel binnen de PvdA als in het openbaar bestuur. Hij heeft de kwaliteiten om deze adviescommissie met een belangrijke opdracht in goede banen te leiden.’ 

De commissieleden Hans Andersson en Jet de Ranitz worden vice-voorzitter van de adviescommissie kandidaatstelling.

Samenstelling adviescommissie kandidaatstelling

Hans Andersson (Zuid-Holland): Vicevoorzitter adviescommissie. Oprichter adviesbureau AEF, vrm voorzitter VARA, toezichthoudende functies o.a. op gebied van volkshuisvesting, cultuur.

Max van den Berg (Groningen), voorzitter adviescommissie: Commissaris der Koning in Groningen. In de jaren daarvoor o.a. wethouder Groningen, partijvoorzitter, fractievoorzitter Eurodelegatie.

Gery de Boer (Noord-Holland): Lid partijbestuur (portefeuille kandidaatstelling), bestuurder project Duurzame Inzetbaarheid Metaal bij FNV, lid bestuurscommissie Amsterdam Oost.

Mijnke Bosman Huizinga (Gelderland): Was voorzitter van de Banning Vereniging en tot eerder dit jaar lid van de Provinciale Staten in Gelderland.

Sicko Heldoorn (Drenthe): Waarnemend burgemeester in Dantumadeel. Daarvoor burgemeester Assen en Opsterland en gedeputeerde Friesland.

Douwe Hoogland (Friesland): Lid Provinciale Staten Friesland (woordvoerder sociaal beleid, Jeugdzorg), bestuurder met agrarische wortels en actief in het agrarisch natuurbeheer.

Ralf Krewinkel (Limburg): Burgemeester Heerlen. Daarvoor o.a. wethouder Kerkrade, fractievoorzitter.

Songul Mutluer (Noord-Holland): Fractievoorzitter Zaanstad, aanbestedingsjurist, docent VU. Lid kandidaatstellingscies A’dam, Amstelveen, PS Noord-Holland.

Bert Otten (Overijssel): Senior adviseur Radar Advies. Voormalig vicevoorzitter partijbestuur, wethouder Hengelo. Lid van de commissie Einde aan de machteloze politiek.

Jet de Ranitz (Zuid-Holland): Vicevoorzitter adviescommissie. Voorzitter CvB Hogeschool Inholland. Daarvoor vz CvB Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, directeur Nederlands Dans Theater. Partijgenootschappelijk: voormalig lid partijbestuur, Vrouwen in de Politiek (ViP), afdelingsvoorzitter Utrecht

Bob van Schuylenburch (Zeeland): Afdelingsvoorzitter Middelburg, docent Maatschappijleer.

José Smits (Flevoland): Voormalig journalist de Volkskrant en lid Tweede Kamer (7 jaar in de periode 1998-2006). Momenteel direct.-best. bij vereniging voor meer inclusie en diversiteit in de samenleving en een beter bestaan voor mensen met een handicap.

Wouter Struijk (Zuid-Holland): Lid partijbestuur (portefeuille kandidaatstelling), fractievoorzitter Nissewaard, lid PvdA werkgroep Ledendemocratie.

Pauline van Viegen (Utrecht): Werkzaam bij adviesbureau dat gemeenten en provincies adviseert over sociaal domein. Lid PS Utrecht. Lid scoutingcommissie JS. Daarvoor o.a. lid landelijk bestuur JS, lid adviescommissie kandidaatstelling Europees Parlement.

Ruud Vreeman (Noord-Brabant): Eerste Kamerlid. Tot voor kort waarnemend burgemeester Groningen. Daarvoor o.a. burgemeester Tilburg en Zaanstad, partijvoorzitter, lid Tweede Kamer, voorzitter vervoersbond.

Wilna Wind (Noord-Holland): Was directeur Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Daarvoor vijf jaar federatiebestuurder van de FNV. Tevens lid van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid.

Marjolein de Wit-Greuter (Noord-Brabant): Momenteel verschillende toezichthoudende functies op het gebied van Welzijn, Zorg, Volkshuisvesting. Daarbij vicevoorzitter gewest Noord-Brabant. Daarvoor o.a. wethouder, fractievoorzitter.

Delen: