Masterplan voor onderwijs Zuid-Limburg

Masterplan voor onderwijs Zuid-Limburg

Door Frans Timmermans op 31 juli 2012 Delen  

De problemen met het onderwijs in Limburg zijn vergelijkbaar met die in Den Haag of Rotterdam. We moeten deze problemen dan ook op dezelfde manier benaderen. Mijn collega Tanja Jadnanansing en ik pleiten daarom voor een plan van aanpak voor de hele regio, opgesteld in samenwerking met de scholen, de gemeenten, de provincie en het Rijk. We hebben de minister verzocht het initiatief te nemen om tot zo’n gemeenschappelijk masterplan te komen.

Tanja Jadnanansing en ik zijn het eens met Paul Jungbluth, oud-Kamerlid GroenLinks, die stelt dat je het onderwijs in Zuid-Limburg net zo zou moeten benaderen als in Rotterdam of Den Haag, aangezien deze vergelijkbaar zijn: veel achterstand en schooluitval, verbonden met groepen in de samenleving die het moeilijk hebben, omdat zij nog onvoldoende zijn geïntegreerd of omdat zij door werkloosheid en de mijnsluitingen in een haast permanente achterstandspositie zijn geraakt.

In Zuid-Limburg is de urgentie bovendien groot, omdat het onderwijs in de komende jaren in toenemende mate de gevolgen van de krimp het hoofd zal moeten bieden. Dit zou scholen op zich al tot meer samenwerking en de regio tot een intensievere gezamenlijke aanpak moeten dwingen.

Wat de PvdA betreft slaan we twee vliegen in één klap: scholen en overheden stellen samen een masterplan op dat zowel de achterstanden bestrijdt als het onderwijs in Zuid-Limburg duurzaam inricht, zodat kinderen en jongeren veel beter dan nu kunnen woekeren met hun talent en er ook veel beter dan nu gebruik wordt gemaakt van het potentieel dat de regio bezit, zowel wat betreft het talent van de jeugd, als de enorme kwaliteit en diversiteit van het onderwijs en het grote talent en de toewijding van de leerkrachten.

Het is voor velen even wennen: Zuid-Limburg als grootstedelijk gebied. Maar het is een realiteit waar wijlen Thijs Wöltgens ook jaren op heeft gehamerd. Zie Zuid-Limburg en het omringende buitenland als een grote en groene metropool en je kan niet alleen de bedreigingen maar ook de kansen veel beter in kaart brengen. In het onderwijs, op de arbeidsmarkt, in de zorg, bij de criminaliteitsbestrijding, in de infrastructuur, zowel wat wegen betreftals het openbare vervoer, dat nog steeds onvoldoende op elkaar is afgestemd.