Marcel van Dam en de AOW

Marcel van Dam en de AOW

Marcel van Dam, nu fel tegenstander van het verhogen van de AOW-leeftijd,
pleitte hier drie jaar geleden zelf nog voor. Uitleg waarom hij van mening
veranderd is, zou gepast zijn.

Onder het motto ‘onafhankelijk en vrij, maar niet over de partij’ worden
op pvda.nl regelmatig columns gepubliceerd.

 

Marcel van Dam is een invloedrijk columnist. Hij is geen Afshin Ellian of
Nausicaa Marbe. Zijn aanval op de plannen van Wouter Bos om de AOW-premie te
fiscaliseren leidde de electorale neergang van de PvdA in 2006 in. Anders was
Bos nu misschien wel minister-president geweest.  Zo’n positie dwingt respect
af, maar verplicht ook degene die hem bekleedt tot zorgvuldigheid.

Wanneer je zoveel invloed hebt en je verandert van standpunt, dan hebben je
lezers er recht op te weten wat daar de achtergrond van is. En je moet dan niet
te hard te keer gaan tegen degenen die er nog net zo over denken als jij
vroeger. Daar ontbreekt het bij Van Dam wel eens aan.

Nu het kabinet ervoor gekozen heeft de leeftijd waarop je recht hebt op AOW
geleidelijk te verhogen, keert Van Dam zich daar fel tegen. ‘Ouderen de klos’
staat er boven zijn column in de Volkskrant van 25 juni. En hij schrijft: ‘Mijn
grootste bezwaar tegen een generieke verhoging van de AOW-leeftijd is dat de
maatregel de zoveelste is die zeer eenzijdig de mensen treft die het toch al
moeilijk hebben: mensen met een lage opleiding en een laag inkomen.’

Maar zo dacht Van Dam er niet altijd over. Op 9 maart 2006 scheef hij op
dezelfde plaats: ‘Het is waar: door de ontgroening dreigt een structurele
overspanning op de arbeidsmarkt. Daarom moet het arbeidsaanbod omhoog. Maar dat
zou je ook kunnen doen door nu te besluiten dat over tien jaar de AOW-leeftijd
met twee maanden wordt verhoogd. In 2027, nog voor het hoogtepunt van de
vergrijzing, is de pensioenleeftijd dan 67 jaar.’ Van Dam pleitte dus voor een
snellere verhoging van de AOW-leeftijd dan nu ter discussie staat.

Na de aanval van Van Dam op de voorstellen tot fiscalisering van de
AOW-premie, wees Bos hier ook op. Nog diezelfde middag noemde hij op het Radio
1-Journaal het verhogen van de AOW-leeftijd zoals Van Dam wilde ‘asociaal’.

Met dat laatste trapte Bos in een val waar voor hem al zoveel  PvdA-politici
ingetrapt zijn. Hoeveel voorstellen zijn er niet geweest om de verzorgingsstaat
te saneren of om de problemen rond de immigratie van groepen allochtonen aan te
pakken, die door de PvdA eerst asociaal of discriminerend werden genoemd, om
daarna toch overgenomen te worden. Je hebt dan eerst je tegenstander voor
asociaal of racist uitgemaakt, en blijkt het dan zelf ook te zijn. Zo verspeel
je je geloofwaardigheid.

Wat de AOW-leeftijd betreft ben ik het eens met de Marcel van Dam uit 2009 en
de Wouter Bos van 2006, al distantieer ik mij van de kwalificatie ‘asociaal’. Ik
ben het dus niet eens met de Marcel van Dam van 2006 en met de Wouter Bos van
2009. Ik vind wel dat de Wouter Bos van 2009 en de Marcel van Dam van 2009
moeten uitleggen waarom ze zijn teruggekomen van hun standpunt van drie jaar
geleden. En daarbij past niet de hoge toon die Van Dam aanslaat nu Bos zijn
voorstel uit 2006 – afgezwakt – heeft overgenomen.

Delen: