Makkelijker krediet voor ondernemers

Makkelijker krediet voor ondernemers

Door Henk Nijboer op 28 april 2015 Delen  

Ik ben blij dat vandaag de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toezicht kredietunies van Agnes Mulder (CDA) en mij met algemene stemmen heeft aangenomen. Daardoor wordt het oprichten van een kredietunie gemakkelijker en zorgen we ervoor dat kredietunies, naast banken en andere alternatieve financieringsvormen, een belangrijke rol kunnen spelen in de financiering van het mkb.

Nu is het mkb nog veel te afhankelijk van banken. Dat is riskant. Als het slecht gaat met de financiële sector worden bedrijven daarin meegesleept. Dat zagen we de afgelopen jaren in Nederland. In andere landen zijn er meer alternatieve financieringsbronnen: obligatie-uitgifte, crowdfunding, private investeerders. Maar ook kredietunies kunnen dus een belangrijke rol vervullen.

Een kredietunie is een coöperatie van en door ondernemers. Zowel de kredietgever als de kredietnemer is lid van de kredietunie. Bovendien staan ervaren ondernemers de kredietnemers bij als coach. Zij kennen immers de branche en de regio. Daardoor is de onderlinge betrokkenheid groot en zijn de kosten lager.

In de praktijk vergt het oprichten van kredietunies nog veel problemen, omdat de regelgeving er niet op is toegesneden. De wet gaat uit van (grote) banken, niet van elkaar steunende ondernemers. Met dit wetsvoorstel nemen we deze belemmeringen weg.

Zo kan het mkb weer groeien en zorgen voor nieuwe banen. Want dat is, ook nu we onze economie weer uit het dal zien klimmen, nog altijd hard nodig.