Making Progressive Politics Work

Making Progressive Politics Work

Door Kirsten Meijer op 30 april 2014 Delen  

Afgelopen vrijdag verliet ik opgetogen de Balie. Met meer dan 300 deelnemers uit 20 landen en 3 continenten debatteerden we anderhalve dag over ‘Making Progressive Politics Work’. Wetenschappers, opiniemakers en politici met progressieve idealen deelden hun nieuwe ideeën, onderzoeken, inzichten en vragen. Het publieksdebat op donderdagavond was razendsnel uitverkocht. Voor iedereen die er niet bij kon zijn deel ik vijf punten die mij zijn opgevallen of hebben geïnspireerd.

1. Play where the puck is
In zijn speech citeerde Diederik Samsom de legendarische Canadese hockeyspeler Wayne Gretzky, die zei: ‘A good hockey player plays where the puck is, a great hockey player plays where the puck is going to be.’ Hij vervolgde door te zeggen dat de progressieve beweging de ambitie moet hebben om die geweldige speler te zijn: wij moeten zijn waar de puck heen gaat en we moeten mensen meenemen naar die plek. Verandering klinkt voor sommige groepen positief, zeker als je het in het Engels zegt, maar kan mensen ook angst aanjagen.

Ook andere sprekers richtten zich op de toekomst en zoals het sociaaldemocraten betaamt ging het daarbij vaak over de vraag waar we in de toekomst onze boterham mee verdienen. Hans Schenk van de Universiteit van Utrecht antwoordde daarop dat je dan moet kijken welke problemen er in de toekomst opgelost moeten worden, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, energie en zorg. Ook Jens Stoltenberg, de oud-premier van Noorwegen en aanstaand secretaris-generaal van de NAVO, verbond de problematiek van klimaatverandering met de banen van de toekomst.

2. Embrace the sharing revolution
Ook het optimisme van Will Hutton van Oxford University werkte aanstekelijk. In zijn presentatie ging hij in op de technologische revoluties, waardoor ongrijpbare kennis en innovatie steeds belangrijker zijn geworden. Omdat hiermee meer risico gemoeid is zullen bedrijven eerder geneigd zijn om samenwerking te zoeken. In die tijdsgeest passen geen hoge bonussen voor de directeuren en ongedeeld intellectueel eigendom.

De toekomst is aan betrokken eigenaren die geloven in innovatie, lange termijndoelen en de kracht van delen. Het is aan overheden om onze economieën in te richten op de 21e eeuw en innovatie en dit nieuwe delen te bevorderen. Daarbij hoort ook het bestrijden van grote ongelijkheden en het bieden van zekerheid bij transitie van oude naar nieuwe banen.

3. Empower people for change
De gouverneur van Maryland, Martin O’Malley, leverde de meest geciteerde oneliner van de donderdagavond: ‘Het verschil tussen een doel en een droom is een deadline.’ Het is tekenend voor het karakter van de Progressive Governance Conference: het gaat niet alleen om nieuwe ideeën en idealen. Het gaat er uiteindelijk ook om dat ze worden uitgevoerd. Opvallend daarbij is de zoektocht naar nieuwe collectiviteit en nieuwe mobilisatievormen in een tijd waarin iedereen zich minder verbonden voelt met organisaties, vakbonden en partijen.

Inspirerende woorden kwamen onder andere van Stella Creasy, schaduw minister van binnenlandse zaken van UK Labour. Zij pleitte voor meer rechtstreekse controle van mensen op diensten die zij gebruiken en een politiek met in plaats van voor mensen. In een ander panel over ‘lovely and lousy jobs’ kwam dit ook weer terug: de kwaliteit van werk kan toenemen door nieuwe vormen van participatie op de werkvloer.

4. Work hard to transform Europe
Deze quote komt uit de afsluitende speech van Lodewijk Asscher. Hard werken, ook als het tij tegenzit. Niet opgeven om onrechtvaardigheid te bestrijden. Doorgaan om een nieuwe koers in Europa in te zetten, met meer aandacht voor sociale voorzieningen en werkgelegenheid in plaats van de eenzijdige focus op financiën. Dat was het gedeelde sentiment.

Het moge duidelijk zijn dat het geen makkelijke opgave is. Ook in de sociaaldemocratische familie zijn er verschillen tussen Noord en Zuid, zoals bleek uit de botsing tussen de Griekse politica Anna Diamantopoulou en Jeroen Dijsselbloem over de noodzaak van bezuinigingen. Desalniettemin is er een gemeenschappelijk PES-manifest, waar alle Europese sociaaldemocratische partijen hun handtekening onder hebben gezet, benadrukte Juan Moscoso del Prado van de Spaanse Socialistische Partij. Solidariteit in de Europese Unie komt tot uitdrukking door het ondersteunen van landen bij het behalen van sociale en economische doelen.

5. Bring back work into the heart of politics
Dat waren de woorden van Paul Tang, de lijsttrekker van de PvdA bij de Europese verkiezingen en een besef dat sterk resoneerde gedurende de hele conferentie. We kunnen en we moeten vernieuwen en de banen van de toekomst liggen op een ander terrein dan 100 jaar geleden. Tegelijkertijd blijft werk en met name goed werk de basis voor een leefbaar inkomen en bestaanszekerheid. Dat vraagt om het politiseren van werkgelegenheid en werkloosheid. Dat vraagt om het knokken voor meer balans in Europees beleid door bijvoorbeeld een werkloosheidsnorm naast de begrotingsnorm. Dat vraagt om een sterke en strijdbare internationale progressieve beweging die werk bovenaan de agenda zet. De Progressive Governance Conference in Amsterdam heeft weer eens bewezen dat we dat in huis hebben.

Meer lezen: Making Progressive Politics Work. A Handbook of Ideas

Kijk toespraken terug

Delen: