Maidenspeech Selçuk Öztürk

Maidenspeech Selçuk Öztürk

Door Selçuk Öztürk op 13 juni 2013 Delen  

Als Turks-Nederlandse Limburger en ondernemer wist ik verbindingen te leggen en heb ik ondernemers bij elkaar gebracht die met elkaar zaken konden doen. Als volksvertegenwoordiger wil ik bruggen slaan om groepen bij elkaar te brengen, zodat onbekend niet onbemind blijft. Een samenleving is pas een samenleving, hoe divers ook, als er samenhang is en er samengewerkt wordt. In mijn maiden-speech die ik gisteren uitsprak, leg ik uit hoe de Kamer van Koophandel en ondernemerschap daaraan een bijdrage kunnen leveren.

Gesproken woord geldt

Mevrouw de voorzitter.

Als Turks-Nederlandse Limburger, opgegroeid in een achterstandswijk, droomde ik in mijn geliefde “Remunj” ofwel Roermond van twee dingen. Ten eerste om ondernemer te worden, vrij te zijn, eigen baas te zijn. Ten tweede om de politiek in te gaan, om de wereld te verbeteren, althans proberen te verbeteren, om onrechtvaardigheden tegen te gaan, om op te komen voor sociaal zwakkeren, om mensen kansen te geven en om mensen die kansen nodig hebben die kansen te bieden. Die twee doelen werden voor mij ambities waar ik jarenlang voor heb moeten strijden.

Als ondernemer wist ik verbindingen te leggen en heb ik ondernemers bij elkaar gebracht die met elkaar zaken konden doen. Als volksvertegenwoordiger heb ik bruggen willen slaan om groepen bij elkaar en tot elkaar te brengen zodat onbekend niet onbemind werd en blijft. Een samenleving is pas een samenleving, hoe divers ook, als er samenhang is en er samengewerkt wordt. Uiteindelijk moeten we het toch samen doen.

Als jongeman — ik ben ook jong geweest — merkte ik bij alles wat ik deed dat ik samenwerking moest opzoeken. Zo ook bij de stichting die ik met een aantal vrienden wilde oprichten om de stem van de jongeren te laten horen en verbindingen te leggen met de samenleving. Dat was mijn eerste contact met de Kamer van Koophandel. Je moest je namelijk bij de Kamer van Koophandel inschrijven om een inschrijfnummer te krijgen zodat je allerlei officiële zaken kon doen, zoals bij de bank en de Belastingdienst. Een wereld ging voor mij open. Ik werd geholpen. Er werden dingen tegen mij gezegd waar ik niet bij stilstond, waar ik over na moest denken. De Kamer van Koophandel heeft wel degelijk nut voor mensen die een achterstandspositie hebben gehad of nog steeds hebben, mensen die vanuit een andere positie komen dan een gemiddelde ondernemer of iemand die hier opgegroeid is. Dat was mijn positieve ervaring met de Kamer van Koophandel.

Ik wist vrij snel dat ik ondernemer wilde worden, maar dan niet een ondernemer die uit is op pure winstmaximalisatie, maar een ondernemer die oog heeft voor zijn omgeving en medemens. In mijn eigen wijk werd ik te vaak met zaken geconfronteerd waarin mensen benadeeld werden. Ik werd gevraagd als tolk maar ook als ondersteuner bij gesprekken met de gemeente of de school voor een stageplek of werk. Ik ergerde mij aan besluiten die werden genomen óver mensen, maar niet mét mensen. Mensen in achterstandsposities werden keer op keer niet betrokken bij besluiten die over hen gingen en hen raakten, mede omdat de politiek ver van hen afstond. En laten we eerlijk zijn, heel veel mensen begrijpen de taal niet die politici hier voor de camera uitspreken. Mijn doel was om begrijpelijk en benaderbaar te zijn. Toen ik de wethouder van Roermond erop had gewezen dat mensen van allochtone afkomst in achterstandswijken moeilijk aan een baan geholpen konden worden of een stageplek konden krijgen, zei hij tegen mij: ‘waarom ga je de politiek niet in om deze onrechtvaardigheden daar bespreekbaar te maken?’ Dat heb ik gedaan. De afgelopen vijftien jaar in de stad Roermond als raadslid en zes jaar als statenlid in de provincie Limburg. Ik wil dan ook iedereen bedanken die mij de gelegenheid heeft gegeven om dit te mogen doen, om hier te mogen staan, om lid te zijn van deze Kamer en het volk te mogen vertegenwoordigen in het hoogste orgaan van onze democratie.

Ik dank alle kiezers, mijn partij, mijn vrouw en kinderen, die helaas vandaag niet aanwezig konden zijn in verband met school en andere verplichtingen, maar ik ga ervan uit dat zij voor de buis staan en naar mij luisteren, dus ik groet hen ook even. Ik neem aan dat de kinderen vanavond terugkijken via internet. Ook daarvoor is een verbinding heel belangrijk.

De tweede keer dat ik in contact kwam met de KvK was ik Statenlid. Ik had openlijke kritiek op de KvK omdat ik vond dat die mensen in achterstelling niet goed hielp, met name mensen van allochtone afkomst. Terwijl ik zag dat er heel veel potentie was bij die ondernemers en zij begeleiding nodig hadden, hielpen de KvK’s hen niet. Andere KvK’s in den lande deden dat wel, dus ik heb een debat gevraagd op de Limburgse televisiezender L1 en de voorzitter van de KvK uitgedaagd tot een debat voor de camera en hem daar gezegd dat hij kansen laat liggen voor Limburg, een krimpregio waar banen nodig zijn.

Vanuit mijn eigen ambitie weet ik dat starters heel veel ambitie hebben om er iets van te maken. Alleen hebben ze weinig kennis, weinig ervaring en geen netwerk. In een vergrijzend Nederland hebben wij heel veel mensen met heel veel kennis, een heel groot netwerk en heel veel tijd. De kracht zou zijn om die groepen bij elkaar te brengen: de starter en de stopper. Daarvoor heb ik ook een motie ingediend. Ik vraag de minister hoe ver hij is met mijn motie, want die is een aantal maanden geleden ingediend. De potentie om die groepen bij elkaar te brengen is ook naar mijn mening een toppunt van integratie. De op dit moment heel vaak allochtone starter en de met name autochtone stopper, die elkaar leren kennen, waardoor vertrouwen ontstaat en de stopper uiteindelijk zijn bedrijf overdraagt. Ook ik heb een bedrijf gehad. Ik kom daar later op terug. Bedrijfsoverdracht is emotie en vertrouwen is daarbij het belangrijkste woord.

Je kunt ook ondernemer worden binnen een onderneming. Dat zei mijn laatste werkgever tegen mij. Ik heb het daar een paar jaar volgehouden. Uiteindelijk ben ik toch ondernemer geworden en heb ik mijn bv opgericht, samen met een compagnon. Dat was mijn derde ervaring met de KvK en ook die was positief.

Mijn laatste ervaring met de KvK was toen ik een stichting moest oprichten om mijn zakelijke belangen op afstand te plaatsen om mij als volksvertegenwoordiger, als Kamerlid volledig in te zetten voor mijn portefeuille. Die portefeuille is regionale economie, ondernemerschap, mkb en de Kamers van Koophandel. Ik werd door de Kamer van Koophandel voor de behandeling van deze wet uitgenodigd — een bijzondere ervaring om daar als Kamerlid heen te gaan — om te praten over de toekomst van de Kamer van Koophandel. Over die toekomst wil ik de minister een aantal vragen stellen.

De huidige Kamers hebben altijd een rol gespeeld in het ondersteunen van startende ondernemers, waardoor deze succesvol aan de slag kunnen en niet terugvallen in een uitkeringssituatie. Zeker gezien de economische tijden en omstandigheden is dit een heel belangrijk punt. Wat mag hier nog van de nieuwe Kamer worden verwacht? Grensoverschrijdende samenwerking. Als Limburger weet ik dat grensoverschrijdende samenwerking heel belangrijk is. De Kamers van Koophandel hebben een goed netwerk en goede regiokennis. Samenwerking met Duitse en Belgische Kamers van Koophandel heb je nodig als je internationaal handel wilt drijven. Is dat in de nieuwe wet verankerd? De economische betekenis van het gebied aan weerszijden van de grens is zeer groot. Is de minister dat met de PvdA eens?

Dan kom ik bij het inschrijfgeld, of de fee of de heffing, zoals het hier is genoemd. Het bedrag is maar eenmalig voor een startende ondernemer. Ik heb gehoord dat het iets is in de richting van €50. Ik denk niet dat dat een belemmering is om een onderneming te starten. Laten wij eerlijk zijn, ondernemers hebben ook de KvK’s altijd gedragen. Er is kennis en kunde bij die organisatie en een startende ondernemer maakt daar gebruik van. De heffing waarover heel veel strijd is gevoerd, is afgeschaft, dus een eenmalig bedrag om te kunnen starten vinden wij te billijken.

Dan kom ik bij de krimpregio’s, waarover ik een motie heb ingediend.

We gaan uiteindelijk naar vijf ondernemerspleinen, terwijl we er op dit moment negentien hebben. Voorheen hadden we er nog meer. De vijf krimpregio’s hebben ondersteuning nodig. Juist in de krimpregio’s heb je ondernemers nodig die voor banen gaan zorgen. Juist in de krimpregio’s hebben de KvK’s kennis, ervaring en een netwerk. Wij kunnen die dus niet zo maar aan de kant zetten. Een praktisch voorbeeld. Stel dat je in Valkenburg woont en je moet naar Eindhoven voor een ondernemersplein. Dan ben je een uur en een kwartier onderweg, als er geen file is. Je moet ook weer een uur en een kwartier terug. Wat kan de minister doen om er in de krimpregio’s alsnog voor te zorgen dat er minimaal één plek is waar kennis en kunde op het gebied van ondernemerschap bestaat?

Dan iets over schijnzelfstandigheid. Eén van de rollen van de KvK kan zijn om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Het kabinet ondersteunt de gedachte dat de KvK een rol kan spelen bij het tegengaan van schijnzelfstandigheid. De KvK kan bij de inschrijving in het handelsregister bekijken of er sprake is van ondernemerschap in de zin van de Handelsregisterwet. Hoe concreet zijn deze voorstellen en hoe zijn deze plannen dan te rijmen met het voornemen om uiteindelijk vijf fysieke ondernemerspleinen over te houden? Hoe verhoudt zich dit tot de ontwikkeling rondom de landsdelen?

De Kamer van Koophandel is een merknaam. Ik ben afgelopen maandag met mevrouw Mulder in Berlijn geweest. Ook daar is de KvK, de Handelskammer, een heel belangrijke naam. De kamers hebben internationaal dezelfde naam. Het ondernemerplein is weliswaar interessant voor Nederland, maar ik pleit ervoor de naam KvK er overal en heel groot bij te zetten. We zijn een internationaal handelsland. De KvK is heel belangrijk, ook voor mensen van buiten. Ik roep de minister op daar zo veel mogelijk aan vast te houden, ook op borden en briefpapier. De KvK’s hebben tevens een belangrijke rol voor de startende ondernemers. Ik kan me voorstellen dat gevorderde ondernemers op het gebied van VNO/NCW de KvK’s wat minder nodig hebben. Vandaar dat een aantal sprekers in die zin anders praten, maar voor een startende ondernemer, iemand die wegwijs moet worden gemaakt in de samenleving en de ondernemerswereld, heeft de KvK een heel belangrijke rol.

Delen: