Maidenspeech Rien van de Velde

Maidenspeech Rien van de Velde

Foto Shutterstock / Pressmaster

Door Rien van der Velde op 22 november 2016 Delen  

De keuze voor de sociaaldemocratie en daarmee voor de PvdA is voor mij vanzelfsprekend. Toen ik op mijn achttiende school verliet, zijn het de waarden van gelijke kansen en verheffing die mij de mogelijkheid hebben geboden mezelf te ontplooien. Die me geïnspireerd hebben zelf de politiek in te gaan. Die reis – van schoolverlater tot socioloog – brengt me nu hier, in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Het sluit aan bij mijn ideaal om er voor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen in vrijheid datgene ervaren wat ik als kind  in Nagele heb ervaren: kansen en de mogelijkheid je te ontwikkelen en je vleugels uit te slaan, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt.

Voedsel. Duurzaam, gezond en diervriendelijk geproduceerd. Dat is waar ik me in mijn periode als Kamerlid voor ga inzetten. Toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. We zouden  graag zien dat  het belang van de consument meer centraal komt te staan. Dat het uiteindelijk vanzelfsprekend is dat op elk bord in Nederland duurzaam voedsel ligt. Dus ook voor de bewoners van het verzorgingstehuis Wittestein in Emmeloord, voor mijn buurtgenoten die op vrijdagavond in de buurthuizen gezamenlijk eten, voor de mensen die iedere dag gewoon boodschappen doen. Een bijzonder moment, zo’n eerste speech als volksvertegenwoordiger. En een prachtige kans om onze idealen en dromen voor morgen, ons handelen van vandaag te laten kleuren.

Dit zei ik in mijn maidenspeech, die ik vandaag in de Tweede Kamer hield. Lees verder voor de integrale tekst.

 

Voorzitter,

Voor u staat één van eerste generatie kinderen van het nieuwe land, toen de Noord Oostelijke Polder genoemd. Getrouwd en vier kinderen. Ik ben geboren in Nagele, symbool van de maakbare samenleving.  Een dorp ontwikkeld in een periode van wederopbouw aan de hand van ook sociaaldemocratische opvattingen over de ideale samenleving van morgen.

Opvattingen die mij hebben geïnspireerd voor de sociaal democratie. Het was een periode van optimisme, vernieuwing en hoop. Ik was de oudste van vijf kinderen, die opgroeiden in een klassiek gezin. In een stabiele omgeving, gekenmerkt ook door  de culturele dynamiek van de jaren zeventig. Betrokkenheid met de samenleving is bij mij in die periode ontstaan, en toen ik op mijn achttiende begon te werken, vond mijn vader het vanzelfsprekend dat ik lid werd van de vakbond. Mijn werk, mijn studies, bestuur –en vrijwilligerswerk en  de samenleving waarin ik opgroeide hebben voeding gegeven aan mijn politieke en maatschappelijke interesse.  Ook aan mijn intellectuele interesse. Ik ben socioloog geworden.

De keuze voor de sociaal democratie en daarmee voor de PvdA is voor mij vanzelfsprekend. Toen ik op mijn achttiende school verliet, zijn het deze waarden die mij de mogelijkheid hebben geboden mezelf te ontplooien. Die me geïnspireerd hebben zelf de politiek in te gaan.

Die reis – van schoolverlater tot socioloog – brengt me nu hier, in uw Kamer. Het sluit aan bij mijn ideaal om er voor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen in vrijheid datgene ervaren wat ik als kind  in Nagele heb ervaren: kansen en de mogelijkheid je te ontplooien en je vleugels uit te slaan, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt.

Het Nederland van morgen is voor de PvdA een samenleving met gezond, veilig en duurzaam voedsel. Veilig, gezond en duurzaam voedsel op ons bord, willen we dat niet allemaal? Toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. We zouden daarom graag zien dat  het belang van de consument meer centraal komt te staan. Dat het uiteindelijk vanzelfsprekend is dat op elk bord in Nederland duurzaam voedsel ligt. Dus ook voor de bewoners van het verzorgingstehuis Wittestein in Emmeloord, voor mijn buurtgenoten  die op vrijdagavond in de buurthuizen gezamenlijk eten, voor de mensen die iedere dag gewoon boodschappen doen. We moedigen de Staatssecretaris dan ook aan zijn voedselagenda te realiseren op de door hem ingeslagen weg.

De PvdA vindt het belangrijk dat dierlijk voedsel wordt geproduceerd met zorg voor het dierenwelzijn en zonder belasting voor het milieu.  Consumenten moeten makkelijker kunnen kiezen voor dier- en milieuvriendelijke producten.

De PvdA vindt daarom, het middel van een betrouwbaar en  herkenbaar keurmerk een prima instrument. Een van de belangrijkste en meest succesvolle keurmerken is het “Beter Leven Keurmerk”. Het keurmerk is op initiatief van De Dierenbescherming  tot stand gekomen. Zij hebben er samen met  Natuur & Milieu voor gezorgd dat via het keurmerk dieren in de veehouderij het nu beter hebben. Door het keurmerk zien we dat de  karbonade, de kippenpoot of het ei dat we kopen, afkomstig is van een bedrijf dat dierenwelzijn serieus neemt. Een krachtig beeld zegt meer dan 1000 woorden!

Wat zou het mooi zijn wanneer dit keurmerk ook uitgebreid kan worden naar de gangbare zuivelsector en dat het zich niet beperkt tot dierenwelzijn alleen, maar ook wat zegt over de impact van het product op het milieu. Zo kan de consument gelijk zien of het product goed is voor dier én omgeving. Zo levert het keurmerk ook prachtig een bijdrage aan de uitvoeringsagenda veehouderij. De PvdA zou graag  zien dat het kabinet dit samen met de Dierenbescherming en Natuur & Milieu en de sector realiseert.

“De Maatlat Duurzame veehouderij”, met name in gebruik in Brabant sluit mooi aan bij deze ontwikkeling. Dit zogenaamd MDV-certificaat geeft aan dat de veehouderijstallen duurzaam zijn neergezet en ingericht. Wij vragen van de staatssecretaris of hij bereid is deze ontwikkeling verder te ondersteunen.

We beseffen dat de nadruk op de duurzaamheid -en gezondheidsaspecten van voeding ook wat vraagt van het Europese landbouwbeleid. De voedselvoorziening in Nederland is immers verweven met de Europese voedselproductie. De PvdA benadrukt dan ook dat we er niet zijn door in Nederland de zaak goed te regelen.  De PvdA vraagt de staatssecretaris het door de EU toegezegde platform Dierenwelzijn een hoge prioriteit dient te geven. Met het platform kunnen stappen gezet worden naar een Europese aanpak voor verbetering  van dierenwelzijn –en gezondheid. Dus zeg ik tegen de staatssecretaris: zorg dat de EU het tempo erin houdt! 

Hiermee sluit ik mijn eerste speech in dit  zeer gerespecteerde huis af. En zeg tot de jongere van vandaag en de volwassene van morgen:  idealen en dromen over morgen geven kleur aan je handelen van vandaag.

Tot dusver mijn eerste termijn.